– Bør ikke måtte jobbe gratis

– For Venstre er gratisprinsippet for høyere utdanning grunnleggende. Det blir helt feil at studentene blir straffet for lengre semestre, mener Lars-Henrik Paarup Michelsen, som er stortingskandidat for Venstre og student ved UiB.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kunnskap

– Etter kvalitetsreformen har studieåret blitt lengre. De fleste studenter har sine siste eksamener i juni, mens Lånekassens siste utbetaling skjer i mai. Venstre vil derfor øke bevilgningene til studiestøtten slik at studentene får muligheten til å være heltidsstudenter også i juni måned, sier Paarup Michelsen.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Han understreker at for Venstre vil en utvidelse av studiestøtten bety større midler over statsbudsjettet. — Det er viktig å understreke at vi ikke vil strekke de samme pengene lenger. Vi må øke bevilgningene, og det har blitt beregnet at en måneds utvidelse av studielånet vil koste staten rundt 493 millioner kroner ekstra i året. Det må vi ha råd til, skal vi satse på fremtiden, avslutter Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Venstre går også inn for andre viktige tiltak for studentene:
– Legge til rette for bygging av minst 1000 nyestudentboliger pr år, og fjerne kostnadsgrensen.
– Prisregulere studielånet årlig.
– La studentene selv velge om de ønsker halvårig eller månedlig utbetaling av studielånet.
– Heve taket på hvor mye studenter kan tjene i året uten å miste studiestøtte.
– Utvide Lånekassens sykelønnsordning til 12 måneder, og la det være mulig å være delvis sykemeldt som student.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**