– Voss kan visa veg

– Når Bjarne Håkon Hanssen er så tam, så får Voss sjukehus visa veg, seier Gunn-Vivian Eide til Avisa Hordaland. Hun besøkte Voss på mandag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Gunn-Vivian Eide

– Voss har høve til å vera eit flaggskip, fordi dei har starta med samhandling lenge før Bjarne Håkon Hanssen fann opp ordet, seier Gunn-Vivian Eide.

Eide er tredjekandidat for Venstre i Hordaland til stortingsvalet. Ho er lege, og svært oppteken av helsepolitiske spørsmål.

Les hele saken her

Må frigjøre kapasitet
Gunn-Vivian Eide tror ikke at en 20% egenandel for kommunene i seg selv vil føre til færre sykehusdøgn, og mener virkemidlene må være mer målrettet. – Men hvis målet er å gi pasientene et bedre tilbud i sitt eget nærmiljø, må det mer målrettede virkemidler til, forteller hun og forklarer:
All vekst i helsebudsjettet må komme i kommune-Norge. Det er helt nødvendig for at vi som jobber i spesialisthelsetjenesten skal få frigjort kapasitet til å gjøre jobben vår.

Vi trenger større og mer robuste kommuner for å kunne tilby et godt fagmiljø for helsepersonell, og for å sikre demokratisk styring av den nye helsesatsingen. Her trenger vi ordentlige kommuner!

Det må stimuleres til en kommunal boligsatsing, særlig må det legges bedre til rette for psykiatriske pasienter og rusavhengige.

Det må stimuleres til utdanning og kommunal ansettelse av helsepersonell med spesialkompetanse – særlig innen psykiatri og geriatri.

Det må lønne seg for fastlegene som velger å ha færre pasienter på listene sine, og bruke mer tid på den enkelte pasient.

DRG-systemet må justeres slik at det lønner seg for sykehusene å bruke enkle, billige, gode løsninger, som f.eks fødetilbudet Storken.

Det skal ikke lønne seg med dyr uverdig overbehandling av eldre, døende pasienter.

Alle pasienter som nærmer seg slutten av livet skal ha krav på legesamtaler der pårørende og pasienten blir hørt og får være med å bestemme hvordan forverring i tilstanden skal håndteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**