Trenger sterkere kommuner

– Intensjonene i regjeringens forslag til en samhandlingsreform er gode. Problemet er at man ikke tar skrittet fullt ut og foreslår å slå sammen noen av de svakeste kommunene, sier Venstres Lars-Henrik Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 - Pasientene fortjener det beste

– Pasientene fortjener det beste

– Det kreves stor kunnskap og kompetanse å ha ansvar for pasienter og brukere med ulike sykdommer og forstå hva slags tjenester det er behov for. Per i dag er ikke denne kompetansen tilstrekkelig til stede i alle norske kommuner. Uten denne kompetansen vil vi gå inn i en ny omstilling som ikke blir til beste for pasientene. De har fortjent bedre, sier Paarup Michelsen.

– Med sterkere kommuner og flere fagfolk kan vi gi mer og bedre behandling, pleie og omsorg i folks nærmiljø. Hanssen vil lande på kulen hvis ikke samhandlingsreformen følges av en reform for større og færre kommuner, sier Paarup Michelsen.

Venstre vil erstatte regjeringens samhandlingsreform med en reform for mer velferd og demokrati.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

– Gapet mellom kommunestrukturen og en dynamisk samfunnsutvikling er en viktig årsak til at det lokale selvstyret stadig taper terreng i forhold til statlige, sentraldirigerte velferdsreformer. Dagens maktsentralisering på statlig nivå er en alvorlig og uønsket utvikling, men uten at vi våger å gjøre noe med kommunestrukturen blir det vanskelig å flytte oppgaver og makt fra staten til kommunene, sier Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**