Venstre prioriterer fiskerinæringen

Venstre er klar på at fiskeressurser og fiskerinæringen går foran oljeutvinning og seismikkskyting utenfor Senja, Lofoten og Vesterålen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Roar Sollied LM 05

Foto: Marie Fangel

Venstre har Roar Sollied opprinnelig fra Senja på førsteplass, og varaordfører Guttorm Nergård fra Berg er blant de 13 som fikk plass på lista.

tenden på Nergård i Senjahopen

Foto: Roar Sollied

Venstre går for ei bærekraftig utvikling, der de tradisjonelle og varige ressursene og næringene har førsterang. Fisk skal fortsatt være ei sterk næring i nord og vi skal fortsatt utvikle nye produkter fra havet gjennom forskning og nyskaping. (Bildet: Venstres Borghild Tenden, nestleder i Transport og kommunikasjonskomiteen besøkte Nergård AS i fjor.)

By og land er gjensidig avhengige av hverandre. Det skal være godt å bo både i spredtbygde strøk og i byområder, og både by og bygd har sine spesielle utfordringer som krever politiske løsninger. Store deler av verdiskapingen skjer i distriktene. Venstre vil bygge ut infrastruktur som gjør det mulig å hente ut verdiskapingspotensialet i distriktenes ressurser, og som gjør det mulig å utvikle nye arbeidsplasser her.

Stem Venstre fra nå og fram til 14. september!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**