Fagkrav og kompetanseår til lærerne

Venstre vil stille fagkrav til lærerne og gi dem et kompetanseår slik at de kan oppfylle fagkravene. Samtidig foreslår Venstre at det innføres et kompetanseår for alle lærere slik at de gis mulighet til å oppfylle fagkravene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lærer

Foto: Microsoft

Venstre vil stille fagkrav til alle lærere i alle fag og har foreslått å knytte fagkrav til undervisningen, ikke bare til ansettelse.

– Det er avgjørende viktig for all undervisning, også spesialundervisningen, at lærerne er faglig kvalifiserte og trygge pedagoger, sier Venstres medlem i Kirke- undervisnings- og forskningskomiteen Odd Einar Dørum til NRK i forbindelse med en undersøkelse om spesialundervisning i skolen.

Han mener at barn og ungdom med lærevansker, funksjonshemminger og atferdsproblemer ikke får den hjelp de har krav på, og lar seg ikke overraske av situasjonen.

Odd Einar Dørum

Foto: Stortinget

– Jeg er dessverre ikke overrasket. Det er åpenbart nødvendig å sette tydelige fag- og kompetansekrav til lærerne som underviser i de forskjellige fagene. Dette bør gjelde alle fag og alle trinn, understreker Dørum.

Ingen krav om kompetanse
Til tross for at elevene med behov for spesialundervisning er den gruppen elever med størst behov for å få tilpasset opplæring for å henge med i undervisningen, finnes det ingen krav om at læreren har spesialpedagogisk kompetanse. Det blir beskrevet i rapporten «Spesialundervisningen i grunnskolen under Kunnskapsløftet», som har blitt utarbeidet på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Venstre mener at vi ikke er gode nok til å gi elever tilpasset opplæring.

– Venstre kan ikke akseptere at det er tilfeldigheter som avgjør om elever, som krever ekstra oppfølging, blir fanget opp og får den undervisning de har krav på, sier Dørum.

– Det er av avgjørende betydning å ha ordninger som fanger opp dem som faller utenfor og trenger spesialundervisning på et tidligst mulig tidspunkt, sier Dørum.

Ønsker flere spesialpedagoger

Lærer

Foto: Microsoft

Partiet mener også at vi må ha flere spesialpedagoger på skolene, som kan fange opp elever som trenger spesialundervisning, og som har kompetanse til å gi spesialundervisning til de elevene som trenger det.

– Vi trenger flere spesialpedagoger i felten og ikke ved sentrale kontorer. Dette er en mer fornuftig bruk av ressursene, til det beste for elevene. Derfor vil Venstre ha en nasjonal rekrutteringsplan for flere og bedre lærere, sier Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**