Fakta om Moss lufthavn Rygge

De forrige regjeringspartiene har gått sammen om et leserinnlegg til fylkets aviser for å tilbakevise Arbeiderpartiets feilinformasjon om konsesjonsbehandlingen til Moss lufthavn Rygge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rita Sletner

Foto: Venstre

Det er besynderlig hvor ivrige Arbeiderpartiet har blitt på å bortforklare hva som har skjedd med konsesjonsbehandlingene til Moss lufthavn Rygge. Her behøves fakta.

Høyre, KrF og Venstre ga konsesjon til drift av flyplassen. Grunnlaget i søknaden var 21 000 flybevegelser. Dette ble den gang estimert til 750 000 passasjerer. Det ble gjort en grundig vurdering opp mot miljøkonsekvenser og det ble lagt inn en varslingsplikt ved 750 000 passasjerer. Flere reisende skulle medføre vurdering av konsesjonsvilkårene. Moss lufthavn Rygge fikk det de søkte om.

Lavprisselskapene har kommet inn på markedet. Antall passasjerer og flystørrelsen har gjort at estimatet endret seg til rundt 2 millioner passasjerer med bakgrunn i de 21 000 flybevegelsene. Samtidig fastsatte dagens regjering et endelig tak på 774 000 passasjerer. Det medførte at konsesjonshaver ba dagens regjering om ny vurdering av konsesjonen. Grunnlaget var fortsatt 21 000 flybevegelser.

Dagens regjering opphevet sitt eget passasjertak og ga ny konsesjon hvor de strammet inn på antall flybevegelser. Taket ble satt til 15 000 flybevegelser, 6 000 færre enn søknaden. Samtidig fastslår dagens regjering "at det ikke er nødvendig å foreta nye beregninger" av konsesjonsvilkårene. Disse ble gjort for 21 000 flybevegelser av vår regjering.

Fakta er at dagens regjering satte et tak for å hindre konkurranse: "For å unngå et svekket flytilbud på lufthavnene til Avinor, mener regjeringen at Forsvaret ikke kan få medhold i søknaden om å sette trafikktaket på 21 000 kommersielle flybevegelser i året", skriver de om vedtaket sitt. Regjeringspartiene vil altså ikke gi Østfold like konkurransevilkår.

Høyre, KrF og Venstre står samlet i saken og at vi har gjennomslag i egne partier. Vi vil som tidligere gi 21 000 flybevegelser – slik vi la til grunn da vi ga konsesjon. Våre partier står samlet på tvers av alle fylker. Vi har aldri lagt til grunn en slik halvveis løsning som dagens regjering gjør.

Dette er et løfte – da som nå! Vi stemmer slik vi har lovet. Alle skal med — også Østfold.

Ingjerd Schou, Høyre
Line Henriette H Hjemdal, KrF
Rita Sletner, Venstre
1. kandidater i Østfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**