Kan vi stole på Ap om jernbanen?

Nå som det er valgkamp vil Ap framskynde dobbeltsporet på Østfoldbanen. Hva er det som gjør at vi kan stole på dem denne gangen?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rita Sletner

Foto: NN

Jernbane

Foto: wika

Venstre foreslo i Nasjonal transportplan (NTP), å bruke prosjektorganisering med eksterne samarbeidspartnere for å få fortgang i planleggingen på Østfoldbanen. Jernbaneverket har ikke planleggingskapasitet, noe som ble bekreftet på Jernbaneforum Østs konferanse 24. august.

Venstre har tatt konsekvensene av at den planleggingen som nå igjen må gjennomgås er avhengig av økt satsing og avlasting av Jernbaneverket. Venstre foreslo i Nasjonal transportplan i juni, at dobbelsporet gjennom Moss skal stå ferdig i 2013 og at man skal velge prosjektorganisering av Østfoldbanen for å få gjennomført planleggingen raskest mulig. Dette ville ikke Ap og regjeringspartiene og derfor må vi få byttet ut dagens regjering.

På konferansen til Jernbaneforum Øst ble det påpekt at det er fullt mulig å merkbart redusere reisetida fra Oslo til både Halden og Gøteborg med planer som allerede foreligger. Det dreier seg om justeringer som kan la seg gjøre på relativt kort tid.

Venstre vil bruke de muligheter som er der for å få redusert reisetida Oslo-Halden til under 80 minutter innen 2020. Vi må få på plass prosjektorganisering av de store utbyggingene slik at Jernbaneverket også har mulighet til å fullføre de justeringer som er mulig på kort sikt. I dag er planlegging flaskehalsen og det taper alle på – både pendlerne, Jernbaneverket og NSB.

På konferansen til Jernbaneforum Øst ble det påpekt at det er mulig å gjennomføre raskere planlegging men at det er for liten planleggingskapasitet i Jernbaneverket. Da Venstre foreslo prosjektorganisering i Stortinget stemte Ap og regjeringspartiene det ned. Hvorfor skal vi tro at Ap i Østfold er troverdige på dette nå? Ap i Østfold fulgte partipisken på Moss lufthavn Rygge. Hva vil partipisken fortelle dem denne gangen?

Venstre har fulgt opp Østfoldbanen som forutsatt i NTP i sine årlige alternative budsjetter. Ap og regjeringspartiene har forskjøvet satsingen hvert år, til tross for at de har hatt rekordmye penger å bruke. De har bare ikke prioritert Østfold. Det har Venstre.

Rita Sletner
1. kandidat for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**