Mandag 31.august kl.19 Moelv – PRESSEMELDING

Spritbua i Moelv er stedet når politikerne skal diskutere forurensing og vannforholdene i Mjøsa. Åpent møte om ny forvaltning av Mjøsa – konsekvenser som vannkilde, resipient og rekreasjon

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tjernsrudtjernet

Foto: Hilde Arneberg

Hedmark Venstre markerte i sin valgkampåpning en ny aksjon for Mjøsa. Oppmerksomhet om forurensningen og vannforholdene i Mjøsa må fortsette til Mjøsa eksempelvis er så ren at det igjen er trygt å spise fisken fra Norges største innsjø.
Dette er spesielt aktuelt nå når fylkeskommunene tar over vannforvaltningen i Mjøsa fra 1.1.2010. Dette er et lite kjent Stortingsvedtak fra 2008, som fylkeskommunene nå må iverksette.
Det avholdes et åpent møte i Spritbua mandag 31. august 09 med tema om NY forvaltning av "Mjøsa- konsekvenser som vannkilde, resipient og rekreasjonsområde." Hva med SAMFERDSEL? Mjøsa har i århundrer vært hovedåren for samferdsel i Opplandene.
Hedmark Venstre vil dele ut Mjøsmanifestet en uttalelse utarbeidet i samarbeid Oppland Venstre, som setter fokus på å ivareta Norges største innsjø for framtida.
Deltakere fra politiske partier, Vassdragsforbundet, strandeierforeningen, interesseorganisasjoner og representanter fra Fylkemann og Fylkeskommune for å orientere om standpunkt i forbindelse med forvaltningen. Det vil i dette området være mange interesser som møte og mange lovområder som møtes nettopp her. Vi kan nevne den nye vassdragsdirektivet, den nye plan- og bygningsloven, den nye mangfoldsloven, friluftsloven, forurensningsloven for å nevne noen.

Lomsdal Visten

Foto: Naturvernforbund

Venstre ønsker en debatt om dette og har høyt fokus på Mjøsa i dette mangslungne grenseområde.
Øystein Hartvedt. Ap og Frøydis Sund, SV debatterer situasjonen i Mjøsa sammen med Hedmark Venstres listetopper.
Noen pekere:
[eksternlink#www.vassdragsforbundet.no]Vassdragsforbundet[/link]
Fylkesmannen
Vi oppfordrer alle interesserte i Mjøsregionen til å møte opp til debatt og for å motta Mjøsmanifestet.
Vel møtt!
Mvh Sjur J Alhaug
Venstre i Ringsaker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**