Venstres program best for Romerike

Venstres programfestede politikk bidrar til gode oppvekstvilkår, gode skoler, forutsigbare helsetjenester, god logistikk, sosial trygghet og stor samfunnsikkerhet. Samtidig gis det rom for frihet under ansvar, gode rammevilkår for småbedrifter og gode muligheter for å utvikle gode ideer innen privat sektor. Det er dette som er Venstres sentrumspolitikk og som gjør Venstre til en politisk arkitekt og et ønsket samarbeidspati for de fleste partier – spesielt på Romerike hvor stortingspolitiker og toppkandidat Boghild Tenden peker på 12 viktige saksområder som skal prioriteres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Akershus Venstres plakat stortingsvalget 2009

Foto: Hans Andreas Starheim

De 12 områdene som prioriteres av Venstre på Romerike er:

1. Bedre kollektivtilbud i distriktene
2. Bedre togtrafikk
3. Trygge veier
4. Innfartsparkering
5. Bedre skoler
6. Nyskapning
7. Næring og miljø
8. Bevaring av Marka
9. Rensing av Nitelva – og Svellet
10.Stans av 3. rullebane på Gardermoen
11 Helse og omsorg
12.Økte ressurser til politiet

Les mer om Akershus Venstres innsatsområder og stortingskandidater her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**