Barn og unges kommunestyremøte må gjennomføres

Etter det Venstre erfarer, vil høstens møte i Barn og unges kommunestyre (BUK) ikke bli avholdt som planlagt. — Det er veldig uheldig om møtet blir avlyst, for det ødelegger for barn og unges mulighet til å medvirke i de politiske prosessene. Når det bare er to møter i året, er det viktig at begge blir gjennomført, sier Anne Line Gudbjørgsrud, kommunestyrerepresentant for Venstre. På onsdagens kommunestyremøte fremmer Venstre en interpellasjon om saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Anne Line Gudbjørgsrud

Foto: Venstre

Interpellasjonen lyder som følger:

BUK-møte høst 2009.

Venstres kommunestyregruppe er gjort kjent med at det ikke vil bli avholdt BUK-møte i høst. Da det er to BUK-møter i året er dette veldig uheldig for medvirkning fra barn og unge i Skedsmo.

Hva skal til for å gjennomføre høstens BUK-møte?

Vil ordføreren bidra til at dette bli gjennomført høsten 2009?

For Venstres kommunestyregruppe.

Anne Line Gudbjørgsrud

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**