Sponheim lover større kommuner

Lars Sponheim (V) mener at hans egen hjemkommune Ulvik ikke har livets rett. Flertallet på Stortinget er enig. Men få tør si det høyt, skriver Aftenposten i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Flø, Ulstein kommune

—Nei, det er kanskje ingen vinnersak. Men dette er så viktig at jeg mener vi politikere bør snakke klart. Vi løser ikke fremtidens utfordringer når det gjelder helse og omsorg med dagens kommunestruktur, sier Sponheim.

Lars Sponheim

Fra alle andre partier enn SV og Sp er signalet entydig: Antall kommuner må ned. I gårsdagens Aftenposten sa helseministeren at det som bekymret ham mest med den nye “samhandlingsreformen” er kommunenes evne til å samarbeide. Men den rødgrønne Regjeringen er bundet av Sp, som har fått gjennomslag for at spørsmålet om tvangssammenslåing skal legges dødt så lenge Regjeringen sitter. Men i partiprogrammet åpner også Ap for tvang.

Natur

Sponheim garanterer at Venstre vil ta initiativ til en kommunereform dersom partiet kommer i regjering eller i vippeposisjon. —Dette haster. Jeg mener vi i slutten av neste periode bør se de første sammenslåingene, sier Sponheim. Han mener det egentlig ligger en kommunereform innbakt i Hanssens helsereform.

Les hele saken her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**