– Snakk høflig, men tydelig

Det var Odd Einar Dørums oppfordring til de frammøtte under forskningslunsjen som Hordaland Venstre arrangerte i dag. Sammen med rektor ved UiB Sigmund Grønmo innledet de til diskusjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Dørum forskningslunsj

Dørums oppfordring kom under innledningen, der han påpekte at forskningsmiljøet i Norge ofte snakket høflig, men utydelig. – Om dere kunne pratet omtrent 20% av det Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund gjør, kunne dere kanskje nådd frem i den evige debatten om penger, mente han. – Det er på tide at kunnskapsmiljet prater høflig, men tydelig.

Grønmo forskningslunsj

Forutsigbarhet i finansieringen
Mye av diskusjonen dreide seg om finansiering. Dørum trakk fram mangelen på langsiktighet for forskningssentere som et av hovedproblemene. – Skal vi sikre rekruttering og nyskapning må vi gi forskere og studenter langsiktig forutsigbarhet. Derfor har Venstre foreslått å opprette et forskningsfond på 150 mrd innen 2010.

Dørum forskningslunsj

Dannelse viktig for demokratiet
Det ble også en diskusjon rundt dannelse i høyere utdanning, og Dørum, som satt i dannelsesutvalget som la fram sin rapport tidligere i år, tok debatten. – Dannelse må stå sentralt hos forskningsinstituttene. Vi trenger fremragende undervisning i tillegg til fremragende forskning. Det at man skjønner hverandre i den offentlige debatten og får en bredde i diskusjonen har stor verdi for demokratiet, mente Dørum.

Lunsjen ble arrangert av stortingskandidat Lars-Henrik Paarup Michelsen og Hordaland Venstre.

Se bilder fra forskningslunsjen her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**