Venstre på ett minutt — eller tre:

Vil du ha en kort innføring i Venstres politikk? Her gir vi deg Venstre på ett minutt eller tre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


1. Venstres hovedsaker
2. 10 gode grunner til å stemme Venstre
3. Hvorfor nytt flertall?

Venstres hovedsaker
Venstre har tre store og viktige reformsaker for neste periode:

Miljø: Venstre vil ha omstilling til en grønn økonomi, med storsatsing på fornybar energi, ny teknologi og raskere tog.

Kunnskap: Venstre vil ha en bedre skole med flere og bedre lærere, mer satsing på forskning og nyskaping. Det må bli lettere å skape nye bedrifter og arbeidsplasser.

Velferd: Venstre vil gjennomføre en stor velferdsreform som gir mer robuste kommuner og en bedre omsorgspolitikk. Når vi blir stadig flere eldre, må det tenkes nytt om helse og omsorg.

I tillegg har Venstre viktige ærender i kamp for liberale verdier – i det flerkulturelle samfunnet, i kampen mot ensretting og intoleranse, for maktspredning og maktbalanse, for den enkeltes frihet og personvern.

Det er viktig med et sterkt, sosialliberalt sentrumsparti i Norge. Vi trenger ikke mer sosialisme eller mer høyrepopulisme. Vi trenger grønn, liberal sentrumspolitikk.

10 gode grunner til å stemme Venstre
Du bør stemme Venstre:
1. fordi Venstre vil gå spissen for nødvendig omlegging til grønnere økonomi.
2. fordi Venstre satser på kunnskapssamfunnet — skole, forskning, nye bedrifter.
3. fordi Venstre tør å gjøre det nødvendige — en velferdsreform som vil gi bedre helse og omsorg i større kommuner.
4. fordi Venstre er det liberale partiet som står opp for enkeltmennesket, maktbalanse, åpenhet og personvern.
5. fordi Venstre står for en ansvarlig økonomisk politikk.
6. Fordi Venstre vil gjøre hverdagen lettere for gründere og andre som vil skape en arbeidsplass for seg selv og noen til.
7. fordi Venstre står for en anstendig grunnholdning til alle mennesker og nekter å generalisere folk fra andre land.
8. fordi Venstre vil sørge for et krafttak for jernbanen, med fire timers reisetid mellom Oslo og Bergen/Trondheim innen 2020.
9. fordi Venstre står for en ruspolitikk som vil hjelpe dem som trenger det mest.
10. fordi Venstre vil sørge for at regjeringsmakt forankres i det liberale sentrum.

Hvorfor ny regjering?
Venstres ambisjon er å være et så sterkt liberalt sentrum i norsk politikk at det verken blir rød eller blå dominans i det nye Stortinget. Makten bør ha et balansepunkt i sentrum.

Venstre mener dagens regjering må få avløsning. Flertallsregjering med stort indre sprik gir lukkede prosesser, mye rot og dårlige vedtak. Regjeringen har administrert landet med eventyrlige inntekter til disposisjon, men har stanset reformarbeid og fornyelse. Den har sviktet sine egne løfter i miljøpolitikken, i kampen mot fattigdom, og har stått for hvileskjær i den viktige forskningspolitikken. Den er ikke glad i bedrifter, og neglisjerer nyskapingen. Landet vil stagnere under fortsatt "rød-grønt" flertall.

Venstre ønsker et anstendig borgerlig alternativ, bestående av Høyre, Kr. F og Venstre. Vi har samarbeidet godt før, og kan stå for en felles politikk for bedre miljø, mer satsing på kunnskap og nyskaping i næringslivet, anstendighet i innvandringspolitikken og en mer treffende sosialpolitikk.

Den politiske avstanden er for stor til at Venstre kan delta i regjering sammen med Fremskrittspartiet. Avstanden er stor i miljøspørsmål, den økonomiske politikken, innvandringspolitikken, kulturpolitikken, utenrikspolitikken og i spørsmål som lokaldemokrati, distriktspolitikk og landbruk. I Stortinget vil Venstre samarbeide fra sak til sak med alle partier når det er politisk grunnlag for det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**