Vil ha kompetanseår for lærere

Venstre vil innføre et kompetanseår for lærere slik at de kan fornye sin fag- og yrkeskompetanse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Frode Fjeldstad

Partiets nestleder Trine Skei Grande viser til at en slik ordning finnes i dag for vitenskapelig ansatte i universitets- og høyskolesektoren hvor man hvert sjuende år får undervisningsfri for å forske på heltid.
– Kostnadene ved en ordning med kompetanseår for lærere skal dekkes gjennom et spleiselag mellom stat og kommune, sier Skei Grande.
Hun viser til ordningen i Oslo kommune hvor det i 2008 og 2009 er satt av 40 millioner kroner til et kompetansesemester. Om lag 300 lærere i Oslo er omfattet av ordningen. De fleste av disse har valgt videreutdanning i realfag, spesialpedagogikk og språkfag.
– Denne ordningen vil Venstre gjøre nasjonal, understreker Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**