Venstre vil belønne kommuner som prioriterer sykkel

Venstre vil innføre en statlig finansiert belønningsordning for byer som satser på sykkel. Partiet fremmet forslag om dette i juni i forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan, men regjeringspartiene og Frp sa nei.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Vårt forslag er helt enkelt en økonomisk gulrot for å få byer som Bergen til å få øynene opp for sykkel som transportmiddel. Byer som legger til rette for at innbyggerne kan sykle til jobb, skole og trening vil med Venstres forslag bli belønnet med ekstratilskudd fra staten, sier Paarup Michelsen.

sykkelbyen mandal

Han viser til at et tilsvarende incentivsystem for lokal satsing på buss og bane i storbyene har gitt bedre kollektivtilbud.

Borghild Tenden på sykkel

– I 2004 innførte Venstre i regjering en tilsvarende belønningsordning for satsing på kollektivtransport, og denne ordningen har vært en kjempesuksess for storbyene. I 2009 får Bergen 40 millioner gjennom denne ordningen, sier Paarup Michelsen.

Venstre har som mål at andelen av reiser med sykkel skal være tolv prosent innen 2020.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

– To tredeler av alle reiser som er kortere enn 5 km gjennomføres med bil. Det er utvilsomt et stort potensial for en økt sykkelandel. Bare ved å overføre en tredel av de korte bilturene til sykkel, kan sykkelandelen økes med 35%, sier Paarup Michelsen. (kilde: TØI-rapport 561/2002).

– I 2008 ble Bergen kåret til landets nest dårligste sykkelby av Syklistenes Landsforbund, bare slått av Ålesund. Får Venstre gjennomslag skal Bergen bli landets beste sykkelby, sier Paarup Michelsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**