Sofasitter? Hold kjeft

Politikerne må være blant dem som får mest kjeft her i landet. For eksempel i avisspalter og diskusjonsfora på internett. Rett som det er lar folk sin vrede gå ut over politikere som bare lover og lover, men aldri utretter noe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er greit å klage. På en betingelse. At du har brukt stemmeretten din. Hele vårt styresett er basert på befolkningens deltakelse, både på lokalt, regionalt og nasjonalt plan. Vi skal selv velge hvem som skal treffe beslutninger på vegne av fellesskapet.

Valg 2009

Vi hører gjerne at Norge har høy valgdeltakelse i internasjonal sammenheng. Ser vi på land det er naturlig å sammenlikne seg med, er ikke velgeroppslutningen her på berget spesielt høy. Norge kommer på 49. plass i en undersøkelse av valgdeltakelsen i verdens demokratier på 90 tallet. Sammenlignet med våre nordiske naboer er deltakelsen i Norge lavere enn i Sverige, Danmark og Island, men høyere enn i Finland. Ser vi på valgdeltakelsen ved de tre siste stortingsvalgene, plasserer Norge seg litt over gjennomsnittet, når vi sammenligner med de tre siste nasjonale valgene i EU land, andre EØS-land og søkerland til EU.

Det er altså svært mange som velger å sitte hjemme når valgdagen kommer. Ved forrige stortingsvalg endte valgoppslutningen på 77,4 prosent. Det betyr at HJEMMESITTERPARTIET ble landets nest største "parti" med 22,6 prosent.

Det er bekymringsfullt at nesten en av fire velger å sitte hjemme på valgdagen. Dersom valgdeltakelsen fortsetter å synke, er det demokratisk betenkelig. Hele meningen med vår demokratiske styreform er at folkevalgte organer skal representere et tverrsnitt av befolkningen. Slik blir det ikke med lav valgdeltakelse.

Når det lir mot valg snakker vi gjerne om at vi skal utføre vår borgerplikt. Det er selvsagt ingen plikt å stemme, men det er en rett. På samme måte som alle har rett til å klage på politikernes innsats. Men skal du klage på politikerne , bør det være et minstekrav at du har vært med å velge dem. De som klager på politikerne, men ikke bruker stemmeretten sin, bør holde kjeft.

Selv om vi ikke har en bokstavelig plikt til å avgi stemme, har vi en moralsk plikt til å støtte opp om vår demokratiske styreform. Er vi misfornøyd med offentlige tilbud eller måten landet styres

Siw Andresen Larsen

på, er det gjennom å avgi stemme vi kan gjøre noe med det. Og er vi misfornøyd med dagens politikere er det gjennom valg vi kan bidra til å skifte dem ut. Har vi behov for å protestere eller vise vår avsky, kan vi gjøre det ved å stemme blankt. Det er langt bedre en å sitte hjemme.

Siw Andresen
Leder, Tjøme Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**