Tok opp skjemaveldet med næringsministeren

I Stortinget i dag tok Venstres Borghild Tenden og Trine Skei Grande opp regjeringens manglende oppfølging av løftene om forenkling av lovverket og rapporteringskrav for næringslivet. Næringsministeren var enige om at det ikke var blitt gjort nok på dette området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Sommeren 2009 sendte daværende næringsminister, Sylvia Brustad, ut en pressemelding hvor hun lovet å sette ned et utvalg som skulle se nærmere på forenklinger i det norske lovverket. Nå har det gått 238 dager siden Brustads pressemelding og det har skjedd absolutt ingen ting. Verken utvalg eller mandat er klart, påpekte Tenden.

– Norsk næringsliv bruker 54 milliarder kroner på rapportering av regler og skjemabelastning. Når kan vi forvente at Regjeringen setter et konkret mål for reduksjon og når kan vi forvente at løftene fra tidligere statsråd Brustad om konkrete tiltak blir fulgt?, spurte Tenden.

 Venstre vil ha et regelråd for en kritisk gjennomgang av skjemaveldet i Norge

Venstre vil ha et regelråd for en kritisk gjennomgang av skjemaveldet i Norge
Foto: Microsoft

Næringsminister Trond Giske sluttet seg til kritikken om at vi ikke hadde kommet langt nok på dette området i Norge, og at det er et ansvar vekslende regjeringer og flertall på Stortinget må dele.

Luftet også Venstres forslag om eget regelråd

I sin oppfølging pekte Tenden på det at det i Sverige er opprettet et Regelråd som er den svenske regjeringens viktigste grep for å oppnå målet om å kutte bedriftenes administrative kostnader knyttet til regelverk og skjemabelastning med 25 prosent.

– Tidligere i dag Venstre fram et representantforslag om at Norge skal etablere et eget Regelråd etter modell etter tilsvarende råd i Sverige. Mitt spørsmål til statsråden er om han synes det er en god ide å etablere et slikt Regelråd også i Norge?, spurte Tenden.

Næringsminister Trond Giske svarte at det var en god ide å lytte til næringslivet, men han stilte spørsmålstegn ved om et regelråd var en god idé.

Grande parerte Giske

Venstres Trine Skei Grande fulgte opp næringsministerens svar, og påpekte at Venstres forslag ikke var trukket opp av partiskuffen, men utarbeidet i samarbeid med småbedriftseiere.

– Næringsministeren har hatt stort fokus på å bli venner med de store bedriftene og de store industrieierne, la Trine Skei grande til.

Hun siktet blant annet til næringsministerens sjarmoffensiv ovenfor Kjell Inge Røkke.

– Jeg er redd for at statsråden holder på de store og glemmer de små, avsluttet Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**