Referat telefonstyremøte Norges Venstrekvinnelag 29.april 2010

Styret i Venstrekvinnelaget oppsummerte Landsmøtet. I 2010 arrangerer Venstrekvinnelaget tre samlinger rundt om i landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


1. Referat fra siste møte
Vedtak: Godkjent

2. Oppsummering fra Landsmøtet.
Torild oppsummerte Venstrekvinnelagets deltakelse på Venstres Landsmøte i Sarpsborg. Landsmøtet behandlet Venstres vedtekter. Det ble en heftig diskusjon om likestilling og dermed vår rolle som egen sideorganisasjon i Venstre. Optimistisk med Trine som ny leder og vemodig da Lars forlot Landsmøtet.
Vedtak: Mål til Landsmøtet 2011 er å ha en egen Venstrekvinnesamling i løpet av Landsmøtet.
Vi publiserer flere artikler om likestillingspolitikk på våre hjemmesider og øker vår politiske aktivitet i andre sammenhenger. Mirjam legger ut på hjemmesidene våre to forslag til uttalelser, som ikke ble del av uttalelsene fra Landsmøtet 2010.

3. Arbeidet framover
Styret diskuterte samlinger og aktivitet resten av året.
Vedtak: Venstrekvinnelaget og Bodø Venstre arrangerer møte med tema “demokrati bak lukkede dører”, onsdag 25.august 2010. Ansvar Ida og Torild. Venstrekvinnelaget inviterer til høstkonferanse i Ulvik, 25. og 26.september 2010. Tema næringspolitikk og gründere. Ansvar Åsta. Samling Venstrekvinnelaget i Oslo, 12.-13.november, med tema barnevern. Ansvar Anne Maria og Liv.

4. Medlemskontakt
Vedtak:Brev sendes til alle kvinner i Venstre. Innholdet i brevet er kontingent, årsplan og hvorfor Venstrekvinnelaget. Ansvar Mirjam og Torild med frist 20.mai.

5. Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**