Utfordret Stoltenberg på Mongstad

I Stortinget i dag tok Venstres stortingsrepresentanter opp renseutsettelsen på gasskraftverket på Mongstad opp med statsministeren. – Det går en klar grønn tråd gjennom Venstres miljøpolitikk, og det har det gjort i mange tiår. På samme måte går det en klar rød tråd gjennom Arbeiderpartiets, slo Trine Skei Grande fast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– For Arbeiderpartiet har det alltid vært viktigere med olje og gass enn miljøet. Det har vært veldig viktig faktisk å bygge gammeldags, forurensende gasskraftverk, la hun til.

Grande pekte på at Arbeiderpartiet bidro til å kaste Venstre ut av Bondevik I-regjeringa for å få på plass gasskraftverket på Kårstø og siterte hva Jens Stoltenberg sa samme kveld som han bidro til å felle regjeringen på gasskraftsaken og hvor han bidro til latter i Stortingssalen..

«Såkalt CO2-fri gasskraftteknologi har vært rett rundt hjørnet i ti år. Da jeg var statssekretær i Miljøverndepartementet, møtte Thorbjørn Berntsen og jeg selskaper og teknologimiljøer som sa at det var rett rundt hjørnet. De fikk noen millioner — vi trodde på det. Nå er det gått ti år, og å være rett rundt hjørnet i ti år er et langt hjørne.»

Latterliggjorde CO2-rensing
-Det er ti år siden han sto her og latterliggjorde det. Så spørsmålet mitt er egentlig: Vil man fortsatt holde seg til den røde tråd og latterliggjøre miljøløsningene, eller vil man kanskje snu seg og gripe den grønne og heller satse på det som er framtida, det som faktisk er de klimanøytrale løsningene, det som faktisk ikke er gass og olje, men som er fornybar energi, som er det som vi kan leve med i framtida, spurte Skei Grande.

Stoltenberg svarte at han syntes sitatet var godt, men at problemet er at man har sagt at denne teknologien er rett rundt hjørnet veldig lenge, uten at man har greid å gjøre teknologien tilgjengelig.

 Borghil Tenden utfordret statsministeren på forurenser betaler prinsippet i gasskraftsaken

Borghil Tenden utfordret statsministeren på forurenser betaler prinsippet i gasskraftsaken
Foto: Ingvild Boe Hornburg

Lite prinsippfast om forurenser betaler
Venstres Borghild Tenden fulgte opp og utfordret Statsministeren på hva han tenkte om avgift på gasskraft. Hun viste til at statsministeren var veldig opptatt av forurenser skal betale-prinsippet i forbindelse med innføring av økt avgift på biodiesel og at hans hovedbegrunnelse var av prinsipiell karakter.

– Den 24. november i fjor holdt statsministeren en tale til Fagforbundet, og da sa han følgende:
«Det har heller aldri vært slik at vi fritar alt vi liker for avgift. Jeg er for arbeide, men jeg er for arbeidsgiveravgift. Jeg liker melk, men jeg er for avgift på melk. Jeg liker epler, men det er også avgift på epler.» , siterte Tenden

-Dette er en prisverdig tilnærming til avgiftsområdet. Men så kommer vi til gasskraftverk, og da er jeg litt usikker på om det er like prisverdig, for man er ikke så nøye med avgift på gasskraft, som i motsetning til biodiesel fører til utslipp av en stor mengde CO2. Hva er årsaken til det, spurte Borghild Tenden.

Stoltenberg svarte at han mente gasskraftverkene skal gjøres til gjenstand for karbonprising, men ikke i form av avgifter, men i form av karbonkvoter eller klimakvoter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**