Industriskandalen på Mongstad

I 2006 sto den politiske striden om man skulle kreve rensing og deponering av CO2 på Mongstad fra dag én, eller ikke. Venstre, så vidt vi vet sammen med SV, krevde deponering fra starten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kompromisset i regjeringen ble at man kunne starte i 2010 mot at anlegget skulle deponere CO2 fra 2014. Fire år med nye 1 millioner tonn CO2 måtte i alle fall være nok.

Oljeraffeneriet på Mongstad

Dette er perspektivet når vi nå får vite at deponering først er aktuelt fra 2018. Begrunnelsen er: dette er så krevende at man ikke kan lykkes på en forsvarlig måte før. Spørsmålet må da bli, hvilket beslutningsgrunnlag hadde man i 2006? Hvordan kan man nå stole på at deponering kommer i 2018 når vi ikke kan stole på det vilkåret regjeringen stilte i 2006.

Stortinget kan ikke alene se på situasjonen i dag. Det må forholde seg også til Regjeringens ansvar for sitt eget grunnlag for beslutningen i 2006.

Statsråd Terje Riis Johansen sier at det å la være å ta en lengre utviklingsperiode enn først planlagt ville gi en industriskandale. Nei, det er ikke riktig. Dette er allerede en industriskandale. En industriskandale som i sin tur leder til en klima- og miljøskandale.

Utslipp

Fylkestinget i Hordaland skal i juni behandle en klimaplan for Hordaland. Ambisjonen i fylkesrådmannens forslag er å kutte 30 % i forhold til dagens utslipp innen 2020.

Det er nok ambisiøst. Men vi må likevel både ha som målsetting og være villig til å bruke virkemidler som gjør at vi kan oppfylle det, og helst enda mer.

Men Hordalands utslipp av CO2 når Mongstad og Kollsnes holdes utenfor er på 2,5 millioner tonn CO2. Et kutt på 30 % utgjør ca 800 tusen tonn. Lykkes vi med fylkesrådmannens ambisjon vil vi altså kutte mindre pr år enn det utslippene fra Mongstad vil utgjøre pr år. Det sier noe om hvor store utslipp det er tale om fra Mongstad.

I 2000 gikk regjeringen Bondevik av fordi den ikke ville være ansvarlig for å bygge gasskraftverk uten CO2 deponering. I Venstre var vi, og er vi, stolt over at partiet var med i en regjering som ikke ville stå ansvarlig for bygging av "gammeldagse, sterkt forurensende gasskraftverk". Den gang fikk vi ros fra SV. Det er dessverre vanskelig å returnere den rosen i dag.

Harald Hove portrett

Er det virkelig ingen grense for hvilke miljøskandaler regjeringen skal være ansvarlig for uten at SV finner det uholdbart å være medansvarlig? Det ser ikke slik ut.

Harald Hove
Gruppeleder Venstre fylkestinget

(Innlegget sto på trykk i Bergens Tidende 6/5 2010)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**