– Vi må prioritere personvernet

Venstres nestleder Ola Elvestuen er sterkt kritisk til at Høyres landsmøte sa fra seg muligheten til å stoppe EUs datalagringsdirektiv fra å bli en del av norsk lov. — Dette vedtaket viser at personvernet i realiteten har dårlige kår, og det viser at Høyre ikke prioriterer personvern når det kommer til praktisk handling, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Dette viser at Høyre ikke er opptatt av personvern når det kommer til stykket, mener Ola Elvestuen.

Dette viser at Høyre ikke er opptatt av personvern når det kommer til stykket, mener Ola Elvestuen.
Foto: Caroline Roka

– Høyre er liberale i retorikk, men svikter når de for en gangs skyld har muligheten til å la personvernet seire over overvåkningssamfunnet. I denne saken har de satt staten foran enkeltmennesket. Det er pinlig for Høyre, mener Elvestuen.

Elvestuen (V) har ingen tro på at direktivet blir mer akseptabelt om Høyre skulle få Arbeiderpartiet med seg på enkelte krav til personverntiltak. — Det er ikke lagringstiden i seg selv eller de strafferettslige konsekvensene ved lekkasjer som er problematisk.

– Hovedpoenget her er jo det prinsipielle i at man innfører lagringsplikt av en hel mengde nye typer trafikkdata, med det formål å overvåke egen befolkning. Det strider mot grunnleggende liberale rettsstatsverdier. Det problemet ligger fast uansett hvilke forbehold Norge tar ved implementeringen av direktivet slik det i dag foreligger. Det er det underlig at Høyre ikke forholdet seg prinsipielt til, sier Elvestuen.

Venstres nestleder peker på at direktivet fortsatt er sterkt debattert i EU. – Venstre vil fortsatt arbeide nasjonalt og internasjonalt mot at EUs datalagringsdirektiv blir en del av norsk lov, og om nødvendig bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen, sier Ola Elvestuen (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**