Redusert tjenestetilbud

– Regjeringens endringer i inntrekstssystemet vil få konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne i Bergen, uttaler Venstres gruppeleder Hans-Carl Tveit i en kommentar til revidert nasjonalbudsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Penger

– Når dette i tillegg kommer på toppen av de kuttene som Byrådet selv allerede har gjenomført etter at de halverte eiendomskatten, vil det helt naturlig måtte føre til ytterligere innstramninger og redusert tjenestetilbud til bergenserne, fortsetter Tveit.

– Det er også viktig at storbyene utenom Oslo samler seg og på en troverdig måte dokumenterer sine særskilte utfordringer som regionale lokomotiv, sier Tveit.

Hans-Carl Tveit

Han lover selv å reise denne problemstillingen på det forestående Landsstyremøtet i KS i slutten av mai.
– Som et av de få Landasstyremedlemmene som er valgt fra de største byene utenom Oslo, ser jeg det som helt naturlig å være tydelig på dette både ovenfor statsråden og sentralstyret i KS, avslutter Tveit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**