– Regjeringen tar ikke miljøet på alvor

– Regjeringen sender ut gale signaler når de velger å trekke tilbake store deler av klimakvotepengene som skulle brukes for å bidra til å redusere klimautslipp globalt, mener Sara Henriksen, Venstres medlem i Komité for Miljø i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

klima

– Disse midlene kunne med fordel vært brukt på nasjonale og lokale klimatiltak i kommunene, fortsetter hun. Hun mener dette ville vært den åpenbare løsningen når regjeringen ikke makter å finne gode prosjekter til å bruke dem på utenlands.

Oslotoget

Mer til jernbane
– I tillegg til å satse på jernbane kunne regjeringen med fordel satt i verk miljøtiltakene som trengs i kommune-Norge. En videre satsing på Bybanen ville gitt et betydelige bidrag til bedre bymiljø, understreker Henriksen.

Hun beklager også at bevilgningen som skulle brukes på strekningen fra Bergen Stasjon til Fløen, fra Venstres daværende samferdselsminister Toril Skogsholm, nå fjernes fra budsjettet.

Sara Henriksen

– Regjeringen burde heller ha satset på å bruke flere midler til å ruste opp denne strekningen sammen med Vossabanen, påpeker hun, og peker på at regjeringen gir fra seg en gylden mulighet til å sette i gang arbeidene på Ringerikstunnelen.
– Å redusere kjøretiden mellom Bergen og Oslo med en time ville vært et kjærkomment bidrag til miljøet, avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**