Revidert budsjett: – Vil ha sterkere satsing på kunnskap og miljø

– Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2010 innholder nesten ikke politikk eller politiske prioriteringer, men er utelukkende bokholderi. Jeg savner en tydelig og sterkere satsing på miljøprosjekter og kunnskap og skole, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 - Vi er spesielt bekymret over at den samlede miljøprofilen i revidert budsjett er svekket med over 1 mrd kroner, sier Borghild Tenden og Trine Skei Grande.

– Vi er spesielt bekymret over at den samlede miljøprofilen i revidert budsjett er svekket med over 1 mrd kroner, sier Borghild Tenden og Trine Skei Grande.
Foto: Ingvild Boe Hornburg

– Det er i og for seg bra at Regjeringen bruker det meste av de økte inntektene og utbytte til raskere å nærme oss handlingsregelen, men vi har fortsatt en regjering som etter fem år med makten enda ikke har foretatt noen reelle politiske prioriteringer. Det er ikke et eneste reelt kutt eller en reell omprioritering i forslaget til RNB 2010, sier Trine Skei Grande.

Svekket miljøprofil
Venstre er spesielt bekymret over at den samlede miljøprofilen i revidert budsjett er svekket med over 1 mrd kroner.

— Kuttene i kjøp av klimakvoter er ikke overraskende, det er noe Venstre har påpekt manglende realisme i lenge, men det er bekymringsfullt at kutt i klimakvoter og kutt i de samlede bevilgningene til CO2-rensing på Mongstad ikke kompenseres med økt satsing på andre miljø- og klimaområder, som for eksempel kollektivtransport, klimaforskning, økt satsing på alternativ energi og miljøvennlig næringsvirksomhet, sier Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden.

Les: – Regjeringen blåser i klimakvotepengene

 Stortuinget får nå revidert budsjett til behandling. Venstre vil prioritere miljø, skole, forskning og de minste bedriftene.

Stortuinget får nå revidert budsjett til behandling. Venstre vil prioritere miljø, skole, forskning og de minste bedriftene.
Foto: Tonje Løwer Gurholt

Stabilt sideleie for forskning og nyskaping
Venstre etterlyser også vilje til å satse på framtiden — på skole, forskning, nyskaping og de minste bedriftene.

— Regjeringens hvileskjær når det gjelder vilje til satsing på forskning, nyskaping, på skole og de minste bedriftene har med RNB 2010 blitt til et stabilt sideleie. Regjeringen har abdisert på disse områdene. Det er ingen vilje til å satse på framtiden eller til å løse de store utfordringene vi står overfor når det gjelder å få flere og bedre lærere. Det er ingen vilje til å satse målrettet på forskning og nyskaping — på de minste bedriftene som vi trenger mange flere av for å sikre velferden i framtiden. Regjeringens fremste satsing på skole etter fem år er fortsatt en halv lovpålagt banan, påpeker Tenden.

Venstre satser på framtiden
Venstre vil i løpet av noen uker legge fram sitt alternative RNB. Der vil vi vise en alternativ kurs som hvor det foretas reelle politiske omprioriteringer og en målrettet satsing på framtiden. Venstre vil spesielt prioritere flere og bedre lærere, økt satsing på forskning og nyskaping, bedre rammevilkår for de minste bedriftene, jernbane og kollektivtransport og en målrettet satsing på fattigdomsbekjempelse blant barn og i barnefamilier.

— Dette vil ikke skje gjennom økt oljepengebruk, men ved å vise hvordan reelle politiske omprioriteringer kan og bør gjennomføres, sier Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**