Vil bruke klimakvotepenger til å ruste opp jernbanen

– Klimakvotepengene har vært Stoltenbergs miljøtrumfkort. I revidert kutter de pengene til klimakvoter med nærmere 80 prosent. Regjeringen har ingen plan for bruken av klimakvotepengene. La oss bruke de på å ruste opp jernbanen, sier Venstres finanspolitiske talskvinne Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 - i bør bruke klimakvotepenger på fornuftige miljøtiltak, og jernbanen er et slikt viktig tiltak, siet Tenden.

– i bør bruke klimakvotepenger på fornuftige miljøtiltak, og jernbanen er et slikt viktig tiltak, siet Tenden.
Foto: Venstre

Budsjettet for å kjøpe klimakvoter har økt kraftig de siste årene. Samtidig viser resultatregnskapet at regjeringen ikke er i nærheten av å bruke de pengene som settes av til kjøp av klimakvoter. I 2010 budsjettet satte regjeringen av 1,238 milliarder kr, mens det i revidert budsjett foreslår å redusere dette til 1,085 milliarder.

Les: Revidert budsjett: – Usedvanlig lite politikk

Klimakvotepenger til jernbane
– Vi bruker en liten brøkdel av klimakvotepengene samtidig som jernbanen forfaller. Vi bør bruke klimakvotepenger på fornuftige miljøtiltak, og jernbanen er et slikt viktig tiltak. Det er behov for milliardbeløp til oppgradering av jernbanenettet på Østlandet, mens det i regjeringens planer bare er satt som mål å oppgradere deler av anleggene.

Hun mener klimakvotepengene i større grad må gå til omfattende kollektivsatsinger.

Bruk penger på det som har effekt
– Regjeringen har gjentatte ganger argumentert for at man får mest miljø for pengene ved kjøp av klimakvoter. Det er ikke tilfellet nå. Det er på tide å bruke midlene på tiltak som vi vet har effekt på våre egne nasjonale utslipp. Jernbane- og bybaneløsninger i Stavanger, Bergen og Fornebu har konkrete finansieringsutfordringer. Dette er fremtidsrettede prosjekter som man kan se i sammenheng med bruk av klimakvotepenger, sier Borghild Tenden.

Kollektiv i by
I det reviderte budsjettforslaget savner Venstre også en oppfølging av løftene fra Nasjonal transportplan, altså en dobling av satsingen på den lokale kollektivtrafikken i byområdene.

— Regjeringen har så langt ikke vist noen tegn til å følge dette løftet opp. Mer biltrafikk må over på kollektive transportmidler for å spare miljø og sikre bedre flyt i trafikken. Venstre vil ha mer statlige midler til den lokale kollektivtrafikken. Det vil bidra til et bedre tilbud med lavere takster og hyppigere avganger.

Fakta: Hva er budsjettet for å kjøpe klimakvoter?
Gjennom de siste fire årene er regjeringen langt unna egne målsetinger for kjøp av klimakvoter.

År; Budsjettert; Resultat (hva ble faktisk brukt)
2010; 1 238 100 000; ?
2009; 731 400 000; ?
2008; 515 000 000; 4 714 000
2007; 105 000 000; 873 000

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**