Forskyvninger i møteplanen

På grunn av at formannskapsmøtene og hovedutvalgsmøtene i mai har blitt forskjøvet én uke, er også medlemsmøtet flyttet. Neste medlemsmøte blir mandag 24. mai kl. 18.00. Da skal blant annet budsjettrundskrivet opp til behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Skedsmo rådhus

Foto: Skedsmo kommune

Medlemsmøtene behandler vanligvis saker som ligger til politisk behandling i kommunen, men det er også mulig å komme med egne initiativ. Sakene finner du på kommunens [eksternlink#http://www.skedsmo.kommune.no/Politikk-og-samfunn/ ]nettside[/link].

For full oversikt over møtedatoer og arrangementer, kan du klikke her.

Alle medlemmer er velkommen, og det kreves ingen påmelding.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**