Uttalelse: Frigjør politiske dissidenter på Cuba!

Dagens undertrykkende regime på Cuba aksepterer ikke ytringsfriheten og grunnlegende menneskerettigheter. Det har ført til fengsling av personer som ytrer meninger på tvers av det styrende regimet. Venstre ber den norske regjeringen presse på ovenfor ledelsen på Cuba om å slippe fri politiske dissedenter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Uttalelse Venstres sentralstyre:

I 2003 arresterte Fidel Castros regime 75 personer som var anklaget for å være engasjert i ulike aktiviteter mot regimet. Dette er kjent som den største forvaringen av politiske dissidenter i Cubas historie.

Blant dem var den politiske dissidenter Orlando Zapata, en samvittighetsfange i henhold til Amnesty International. Han ble tiltalt for «forakt for autoritet”, overtredelse, offentlig uorden og ulydighet. Han ble dømt til tre års fengsel, men i denne perioden ble Zapata dømt til ytterligere 30 års fengsel for ni andre forbrytelser, som skal involvere ulydighet i fengselet.

På grunn av denne urettferdigheten, startet Zapata en sultestreik som en protest mot Cubas mangel på demokrati og systematiske overgrep mot politiske dissidenter som han selv. Han døde av sultestreiken 24. februar 2010. Få dager etter Zapata død startet noen fanger en sultestreik som var ment som et pressmiddel til å tvinge regimet til å frigi politiske fanger.

Human Rights Watch, Amnesty International og flere andre frivillige organisasjoner og dissidenter har uttrykke sin bekymring for de alvorlige brudd på menneskerettighetene på Cuba.

Venstres sentralstyre:
– Fordømmer det cubanske regimets behandlingen av politiske dissidenter
– Fordømmer den systematiske forfølgelsen av den cubanske regimet på individuell frihet. Spesielt mot dissidenter, journalister, internettaktivister, uavhengige fagorganiserte og menneskerettighetsforsvarere.
– Ber den norske regjeringen, EU, FN, Liberal International og ELDR presse på for frigivelsen av mer enn 200 politiske dissidenter dømt for utøvelse av ytringsfrihet, fri organisering og fri forsamling eller på grunnlag av medlemskap i politiske organisasjoner.
– Ber europeiske land å innføre diplomatiske sanksjoner mot det cubanske regimet, dersom det er en vedvarende brudd på menneskerettighetene, for å øke det internasjonale presset på det cubanske regimet.
– Krever at Norge, EU, andre europeiske nasjoner og USA samarbeider for å fremme og støtte økonomiske, sosiale og politiske reformer på Cuba. Venstre vil benytte seg av sitt internasjonale nettverk av søsterpartier for å få bredest mulig tilslutning til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**