– Miljøet må prioriteres først

Ferske tall fra Naturvernforbundet dokumenterer at den rødgrønne regjeringen har tilsidesatt langt flere miljøfaglige råd knyttet til leting etter olje og gass enn Bondevik II-regjeringen. – Vi må prioritere miljøet og framtida først, sier Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Ifølge NRK og Naturvernforbundet har de rødgrønne gitt en rekke tillatelser til oljeleting på tross av miljøfaglige anbefalinger.

Ifølge NRK og Naturvernforbundet har de rødgrønne gitt en rekke tillatelser til oljeleting på tross av miljøfaglige anbefalinger.
Foto: Norsk Hydro

Ifølge NRK og Naturvernforbundet har de rødgrønne gitt 121 tillatelser til leting på tross av de miljøfaglige anbefalingene. Til sammenlikning ble dette bare gjort 46 ganger av Bondevik II-regjeringen hvor Venstre deltok.

– Dette viser at den politikken som Jens Stoltenberg og den rødgrønne regjeringen forsøker å selge ut som grønn og miljøvennlig, i realiteten er gammeldags og miljøfiendtlig, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

– Venstre prioriterer miljøet og framtida og vi ønsker høyere tempo på fornybar energi. Vi trenger petroleumsfrie soner i de mest sårbare havområdene, og vi ønsker en politikk som setter fisk, havressurser og miljøet først – og ikke petroleumsinteressene, understreker Skei Grande.

 - Vi ønsker en politikk som setter fisk, havressurser og miljøet først, understreker Skei Grande.

– Vi ønsker en politikk som setter fisk, havressurser og miljøet først, understreker Skei Grande.
Foto: Daniel Rugaas

Trenger vern
– Arbeiderpartiets og den rødgrønnes systematiske ignoranse av miljøfaglige råd er skremmende og gjør det desto viktigere å sørge for vern av sårbare havområder som Lofoten og Vesteålen mot petroleumsaktivitet, sier Skei Grande.

Borgerlige bedre på miljø
Aps partisekretær gikk nylig ut i Klassekampen og sa at Norge er petrobedøvd. Tallene fra Naturvernforbundet viser at det er Arbeiderpartiet som oljedoper Norge.

– Det er Arbeiderpartiet som er miljøverstingen i norsk politikk. Tallene fra Naturvernforbundet og klimaforliket viser at Venstre, KrF og Høyre hadde og fremdeles har en bedre og mer offensiv og ambisiøs miljøpolitikk enn det Arbeiderpartiet og den rødgrønne regjeringen har, sier Skei Grande

Løftebrudd
– Venstre har vært skeptiske til den rødgrønne regjeringens høye tempo i tilrettelegging for økt petroleumsaktivitet. Samtidig har vi sett gjentatte løftebrudd i klimapolitikken og i satsingen på fornybar energi, sier hun.

Trine Skei Grande viser blant annet til at regjeringen skulle komme med en midlertidig støtteordning for fornybar energi i påvente av de grønne sertifikatene for støtte til fornybar energiproduksjon. Det har ikke skjedd. Samtidig har regjeringen utsatt klimameldingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**