Stort potensiale for el-biler

Venstres Borghild Tenden er skuffet over at SV og resten av regjeringspartiene ikke støtter Venstres forslag om å stimulere spesielt offentlig sektor til å ta i bruk flere el-biler. Som vanlig i miljøpolitikken lover SV en ting, og gjør noe annet, slår Tenden fast.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Da Stortinget i dag behandlet forslag fra Venstre var alle partier enig om at det var viktig og riktig med en gjennomgående satsing på el-biler, spesielt i offentlig sektor. Allikevel var det bare Venstre som stemte for eget forslag om å gjøre noe konkret.
– Dette er spesielt skuffende i forhold til klimaforlikets punkt 6.9 hvor avtalepartnerne — altså samtlige partier med unntak av Fremskrittspartiet — er enige om at offentlige virksomheter må ligge i front innen bruk av lavutslippskjøretøy i egen virksomhet, sier Tenden.

Skuffende tall
Tall fra Norstart viser at det offentlige ikke eier mer enn 66 elbiler. Det er et stort potensial for elbiler i den offentlige bilflåten. Knapt noe av dette er hentet ut. Av de 2850 elbilene i Norge, eies 98 prosent av privatpersoner og bedrifter mens kun to prosent eies av det offentlige.
Inntil 60 prosent av den offentlige bilflåten kunne vært byttet ut med elbil. Det ville tilsvare nærmere 6000 kjøretøyer. I dag er bare 0,6 prosent av den offentlige bilparken elektrisk drevet.

Borghild Tenden, Think, El-bil

Foto: Steinar Haugsvær

Grønn Bil
Prosjektet Grønn Bil som har gjennom en studie kartlagt at 90 prosent av den offentlige bilparken i Norge kjører under 10 mil per dag, altså godt innenfor rekkevidden til dagens elbiler.
Derfor er et av argumentene som framføres av regjeringspartiene, nemlig at det offentlige ikke velger el-bil på grunn av praktiske årsaker som rekkevidde, ikke spesielt relevant.

SV svikter
-Jeg er skuffet over at ingen andre enn Venstre ser behovet for en tilskuddsordning slik at spesielt kommunesektoren får et ekstra incitament til å velge el-bil, men først og fremst skuffet over regjeringen og regjeringspartiene ikke har ett eneste forslag eller antydning til tiltak for hvordan offentlig sektor kan øke sin andel av el-biler.
Problemet blir når "det offentlige selv", gjennom regjeringen og statsråden ikke mener det er behov for å gjøre noe. Det er også grunn til å minne om at det i SVs partiprogram står følgende interessante lesning på side 17: "SV vil etablere en belønningsordning der statlig virksomhet og kommuner gis støtte til å kjøpe inn elbiler og plugg-inn-hybridbiler.". Påfallende likt det forslaget SV stemmer mot i dag, sier Tenden.

Les hele Venstres forslag her.
Les finanskomiteens innstilling her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**