Vil bedre hverdagen for selvstendig næringsdrivende

– De selvstendig næringsdrivende skaper sin egen arbeidsplass, bærer personlig den økonomiske risikoen for virksomheten og har hverken rett til sykepenger eller arbeidsledighetstrygd. Likevel betaler de vesentlig mer skatt enn “vanlige” arbeidstakere med samme inntekt. Denne forskjellen er grovt urettferdig og svært diskriminerende, mener Venstres stortingsrepresentant Borghild Tenden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

Venstre har ved en rekke anledninger fremmet forslag for å endre dette, regjeringspartiene har like ofte stemt mot, sa Venstres Borghild Tenden da Stortinget i dag behandlet forslag fra Venstre om en helhetlig gjennomgang av vilkårene for enkeltpersonsforetak.

Toget 1. mai
-Sammen med et hundretalls andre gikk Trine Skei Grande og undertegnede i tog 1. mai for å slåss for bedre rettigheter og mindre forskjellsbehandling for de selvstendig næringsdrivende. Det var og er et betimelig krav. For mens regjeringen og regjeringspartiene viser en rørende omsorg for alle fagorganiserte når det gjelder å utstede garantier om at sykelønnsordningen og at pensjonsrettigheter som AFP skal videreføres, fradrag for fagforeningskontingent skal utvides og arbeidstakernes (de organiserte, ansatte) rettigheter skal styrkes, er fraværet av omsorg og vilje til å gjøre noe for de selvstendig næringsdrivende påtakelig. Det er ikke-eksisterende, slo Tenden fast.

Vil ha bedre rettigheter
Selvstendig næringsdrivende eller enkeltpersonsforetak omfatter rundt 200 000 norske arbeidsplasser og utgjør rundt 50 prosent av alle norske foretak. Det å starte som selvstendig næringsdrivende er ofte en startfase for nye fremtidsrettede bedrifter, som Venstre vil ha flere av. Derfor er en diskriminering av selvstendig næringsdrivende et direkte hinder for den fremtidsrettet innovasjon som er nødvendig for å sikre en bærekraftig utvikling. Det kveler industrigründere som ellers ville ha vært sentrale pionerer i teknologisk nyvinningsarbeid mot et karbonnøytralt samfunn. Og dårlige sosiale rettigheter er det største hinder for å få kvinnelige gründere i gang med egen virksomhet.

Høyre, Frp og KrF støttet Venstres forslag, regjeringspartiene Ap, SV og Sp stemte mot.

Les hele Venstres forslag her.
Les innstillingen fra finanskomiteen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**