Vil ha sluttbrukererklæring for norsk våpeneksport

En sluttbrukererklæring er en garanti gitt til eksportør om at mottagerlandet er endelig bruker av våpnene, og at de ikke skal eksporteres videre uten samtykke fra opprinnelseslandet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trine Skei Grande på talerstolen under Venstres landsmøte 2010.

Foto: Daniel Rugaas

– Et system der våpen og ammunisjon merkes slik at de kan spores tilbake til dem som opprinnelig bestilte våpnene, vil være et viktig redskap for å finne ut hvem som formidler våpen til konfliktområder, sier Skei Grande.

– Kan utenriksministeren bekrefte at det er regjeringens mål at det innad i, og fra, NATO-land, skal kreves sluttbrukererklæringer for alle overførsler av militært materiell, og på hvilken måte arbeider utenriksministeren for at sluttbrukererklæring fra alle land skal bli normen i NATO?, spør Skei Grande i et brev til utenriksministeren.

Uklar regjering
I regjeringens politiske plattform 2009-2013 – Soria Moria 2 – fremgår det at regjeringen vil opprettholde og videreutvikle et strengt regelverk for norsk våpeneksport. Blant annet slås det fast at “regjeringen har som mål å innføre sluttbrukererklæring fra alle land, og arbeide for at dette blir norm i NATO.”

Partileder Trine Skei Grande sier til NRK at Norge ikke har noen kontroll på om norske våpen blir brukt i krig, uten en slik såkalt sluttbrukererklæring for NATO-land

I et leserinnlegg i Ny Tid 14. mai d.å. skriver utenriksministeren og miljø- og utviklingsministeren at Norge ved salg av våpen til land “utover våre nærmeste allierte” krever sluttbrukererklæring, og at regjeringen jobber for at dette skal bli normen for alle NATO-land.

– Det er således uklart om hvorvidt dette innebærer at det er regjeringens mål at det skal kreves sluttbrukererklæringer for alle overførsler av militært materiell – også mellom NATO-land og nære allierte, sier Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**