Bedre og mer videreutdanning for lærerne

Lærere med høy faglig og pedagogisk kompetanse er selve grunnsteinen i skolen. Det er åpenbart at man må satse på lærernes kompetanse dersom man ønsker å gjøre norsk skole enda bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Etter Venstres mening bør dette være en hovedprioritet for offentlige myndigheter — og langt viktigere enn timetallsutvidelser og frukt og grønt.

Trine Skei Grande om kunnskap

Foto: Caroline Roka / Tank Design

– Lærerne er den desidert viktigste innsatsfaktoren i skolen. Da er det avgjørende å sørge for at flere lærere får tilgang til en bedre videreutdanning, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

– Det trengs en kraftig opptrapping av videreutdanning av lærere hvor staten må ta en større del av finansieringen. Flere lærere må få mulighet til å ta videreutdanning, sier Skei Grande.

Derfor har Venstre fremmet et forslag i Stortinget hvor vi foreslår følgende:

1) Øke den statlige andelen av finansieringen knyttet til videreutdanning av lærere i en overgangsperiode, slik at man på denne måten får systemet for videreutdanning til reelt sett å fungere.

2) Om nødvendig å reversere tidligere beslutninger om blant annet timetallsutvidelser og lovpålagt utdeling av frukt og grønt for å finansiere en økt satsing på videreutdanning av lærere.

3) At det legges frem en forpliktende opptrappingsplan for hvordan man kan øke antallet lærere som omfattes av systemet for videreutdanning ut over dagens ambisjonsnivå på 2500 lærere per år.

Les hele forslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**