Ikke tillit til regjeringens Mongstad-håndtering

Venstre mener det er helt klart at det er grunn til å sette store spørsmålstegn ved hele regjeringens håndtering av Mongstad-saken. Den bærer preg av manglende engasjement og slett håndverk fra regjeringens side.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre er ikke klar til å konkludere på regjeringens håndtering av Mongstad-saken ennå.
– Et mistillitsforslag er ikke noe å ta lett på, sier Venstreleder Trine Skei Grande.

Mongstad, gasskraft, oljeraffineri

Foto: Flickr

– Hele Mongstad-saken bør etter vårt syn være gjenstand for en mer omfattende behandling, sier Venstres leder, Trine Skei Grande.

– Det er fremdeles mange ubesvarte spørsmål knyttet til regjeringens håndtering av Mongstad-saken, sier Skei Grande, og viser til at en del av dokumentene som det ble vist til under høringen i energi og miljøkomiteen er unntatt offentligheten og strengt sladdet.

– Åpning av en sak i kontroll og konstitusjonskomiteen vil etter Venstres syn være en mer grundig og omfattende belysning av saken, sier Venstres leder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**