Venstre vil satse på småkraftverk

Senterpartiet og resten av regjeringen stemte mot. – Saken om grønne sertifikater minner meg dessverre altfor mye om biodieselsaken. De rød-grønne sier én ting og følger ikke opp det de har lovet, sier stortingsrepresentant Borghild Tenden (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Borghild Tenden

Foto: Ingvild Boe Hornburg

Borghild Tenden har fått en rekke mailer og telefoner hvor hun er blitt bedt om å prøve å snu Senterpartiet i denne saken, slik de opprinnelig hadde lovet. 3. juni stemte likevel Senterpartiet mot forslaget, som Venstre var med på, at småkraftverk skal inkluderes i overgangsordningen for grønne sertifikater.

Les hele forslaget her.

– Regjeringens overgangsordninger til grønne sertifikater premierer ikke ikke foregangsmenn, entreprenørskap og utvikling. Det er synd for miljøet, det er synd for de gründerne som har stolt på regjeringspartiene og skapt miljøvennlige arbeidsplasser, og det føyer seg i rekken av saker som kan skape politikerforakt, sier Tenden.

Vassdrag

Foto: TN

I Stortinget har det vært bred enighet om en ordning med grønne sertifikater. Ordninger med grønne sertifikater vil være et godt tiltak for å stimulere til en slik satsing. En rekke enkeltpersoner og bedrifter har gjort store investeringer og tatt betydelig økonomisk risiko for å bygge ut fornybar energi, nettopp fordi det var et ønske fra et samlet storting.

Venstre har vært pådriver for grønne sertifikater siden Bondevik II-regjeringen. Venstres Gunnar Kvassheim tok opp saken gjentatte ganger da han var leder i energi- og miljøkomiteen i forrige periode.

– Etter behandling i Stortinget må jeg konstatere at Senterpartiet ikke ønsker å støtte de mange gründere – primært gårdbrukere – som har turt å satse på kraftutbygging, i den tro at politikerne holder sine løfter,uttaler stortingsepresentant Borghild Tenden.

Les Borghild Tendens leserbrev i Nationen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**