Førsteutkast på høring

På mandag la programkomitéen frem første utkast til Venstres kommuneprogram 2011-2015 for behandling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Idun K. Bortne

Idun K. Bortne

Utkastet ble sendt medlemmene per e-post, og Idun K. Bortne, leder for programkomiteen, ser frem til tilbakemeldingene.
– Vi har bevisst jobbet for å lage et arbeidsdokument for våre folkevalgte samtidig som det skal være et godt grunnlag for velgerne til å ta standpunkt neste høst, forteller hun.

Les mer om programarbeidet

Høringsrunde i partiet
– Vi ønsker å påpeke at dette er et foreløpig utkast til kommuneprogram og at dere ikke vil finne alle spørsmål besvart i dette utkastet. En høringsrunde i partiet skal gi oss svar på de områder som ikke er behandlet, samt gi oss en stemningsrapport i forhold til hvor partiet står i enkeltsaker, forteller Bortne, og påpeker samtidig at noen saker er bevisst utelatt i dette programmet fordi de skal være sluttbehandlet før valget 2011.

Dokument, program

Har du ikke mottatt programmet? Send en e-post til organisatorisk nestleder for hjelp!

For de folkevalgte har komiteen lagt mer vekt på prinsipper fremfor konklusjoner, fordi de løsninger man ser i dag ikke nødvendigvis er relevante underveis i perioden.
– For våre velgere har vi laget et spisset og intensivt program, med et enkelt og klart språk. Programkomitéen ønsker et program som er så kort som mulig, forklarer Bortne og understreker:
– Vi ønsker at flest mulig skal lese hele programmet og danne seg et godt bilde av hva Venstre står for i Bergen. Vi har derfor i liten grad tatt inn bydelssaker. Disse vil primært behandles i egne bydelsprogram.

Diskusjonsnotater
I mer kompliserte saker vil programkomiteen ha tilleggsdokumenter som deles ut til Bergen Venstres medlemmer som beskriver nærmere hvordan vi har vurdert saken.
– Vi mener at disse, ettersom de er et underlag til programmet, bør behandles som en del av programmøtet, forklarer Bortne. Programkomitéen ønsker at Bergen Venstre foretar en grundig diskusjon spesielt innenfor to områder hvor diskusjonsnotat er vedlagt programmet:
Frivilligheten
Rusomsorg

Prosessen videre
Programmet skal vedtas på et eget medlemsmøte 23. oktober 2010. Vi har lagt opp til følgende datoplan for behandling:
• Frist for innsendelse av endringsforslag, tilleggsforslag og kommentarer på førsteutkastet er
27. august.
• Programkomitéen vil behandle alle innkomne forslag og fremlegge innstilt andreutkast
1. oktober. Alle avviste forslag vil bli skriftlig begrunnet.

Alle innspill og forslag sendes [email protected]

Skole, utdanning, skrive
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**