Total vurderingssvikt!

– Byrådets vurdering av at Byarkivarens notat til Konkurransemeldingen ikke var prinsippielt viktig nok til å bli lagt frem for bystyret vitner om en total vurderingssvikt, sier bystyrerepresentant for Venstre Anders Skoglund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Arkiv

I BT 8.06.2010 kommer det frem at Byarkivaren i forbindelse med bystyrets behandling av Konkurransemeldingen hadde utarbeidet et notat som problematiserte kravet til arkivføring for private tilbydere av kommunale tjenester.

I tillegg om brukere av tjenester levert av private tilbydere har samme rett til innsyn i egen journal som brukere av tjenester levert av kommunale aktører.

– Venstre støttet i motsetning til resten av opposisjonen Konkurransemeldingen og er enig i prinsippene for bruk av konkurranse, hadde vi forøvrig visst om Byarkivarens notat ville vi forsøkt å stille krav til at brukeres selvsagte rett til innsyn i egen journal samt at arkivføring og offentlig innsyn i arkiv må være grunnleggende krav til alle private tilbydere som skal levere tjenester til Bergen kommune, fortsetter Skoglund.

Anders Skoglund

– Selv om Byrådet selvsagt leverer saker til bystyresiden med en innstilling, skal byrådet likevel belyse sakene fra flere sider og vedlegge saken all mulig vesentlig informasjon, selv om denne ikke nødvendigvis er i favør av byrådets innstilling.

Når byrådet underapporterer og dermed påvirker et partis behandling av en sak blir det et demokratisk problem, sier Skoglund.

– Jeg vil ved første anledning i Komite for Finans kreve en redegjørelse fra byrådet om denne saken, avslutter Skoglund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**