Vil ha flere svar om Mongstad-håndteringen

Venstres leder Trine Skei Grande har sammen med Høyres leder Erna Solberg idag sendt et brev til olje- og energiminister Terje Riis-Johansen hvor han bes utdype ytterligere om regjeringens håndtering av Mongstad-saken og om statsrådens informasjonsplikt overfor Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Last ned pdf-versjon av brevet her.

Informasjonsplikt
Det vises til Dokument 14 (2002 – 2003) og Kontroll – og Konstitusjonskomiteens innstilling til denne Innst. S. nr 210 (2002 – 2003) hvor regjeringens informasjonsplikt overfor Stortinget er definert.

Trine Skei Grande

Foto: Caroline Roka

– En statsråds praktisering og oppfatning av opplysningsplikten er grunnleggende for spørsmålet om Stortingets tillit til enkeltstatsråder. Uten alle relevante opplysninger i en sak, er det fare for at demokratisk fattede beslutninger blir tatt på feil grunnlag, skriver Skei Grande og Solberg.

– Det er Stortinget selv som må vurdere om det skal agere på opplysninger som anses som viktige. Opplysninger kan ikke holdes vesentlig tilbake i påvente av prosesser i regjering, skriver Solberg og Skei Grande.

Gassnovas anbefalinger
I brevet vises det også til Gassnovas anbefalinger vedrørende CO2-fangst på Mongstad med hensyn til endringer av oppstartstidspunkt, investeringsbeslutning og kostnader.

På denne bakgrunn ber de to partilederne om svar på følgende spørsmål:

1. Er statsråden enig i at dette er faglige opplysninger som må anses som viktige, og som derfor bør fremlegges for Stortinget uten unødig opphold?
2. Kan statsråden avklare om at han for fremtiden vil legge Innst. S. nr 210 (2002 – 2003)til grunn for praktiseringen av sin opplysningsplikt til Stortinget.

Alle kortene på bordet
Venstre-leder Trine Skei Grande sier til NRK at Riis-Johansen nå får en sjanse til å forklare seg og gjenopprette tilliten.

— Vi gir han en sjanse til å opptre redelig overfor Stortinget og til å gi de svarene Stortinget trenger. Han får også en mulighet til å vise en ydmykhet overfor parlamentet, som enhver statsråd må ha, sier Skei Grande til NRK.

Grande mener det er for tidlig å ta standpunkt i mistillitsforslaget før alle spørsmål er besvart.

— Det å komme med et mistillitsforslag er en alvorlig sak. Derfor synes vi det er viktig at alle kort ligger på bordet før vi konkluderer. Og det er det vi håper dette brevet kan bidra til, sier hun.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**