Endelig er Bybanen på rett spor!

– Med dagens vedtak i Fylkestinget er Bybanen endelig i ferd med å komme på rett spor, mener Sara Henriksen, Venstres medlem i komité for Miljø i bystyret..

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Bybane Bergen

– Gjennom å stadfeste de fire hovedkorridorene til det fremtidige bybanenettet kan vi endelig slå fast at Bybanen blir hovedåren i kollektivtrafikken i regionen vår, sier Henriksen.

Spesielt gledelig er det at KrF endelig har valgt side i Bybanesaken og er med på å danne et bredt flertall som kan stå seg over tid.
– Det er også verdt å merke seg Høyre i Fylkestinget valgte subsidiært å stemme sammen med Frp i det endelige vedtaket om så starte opp det nødvendige planarbeidet for de fire aktuelle Bybanetrasene. Det er all grunn til å stille spørsmål ved om Høyre er til å stole på i Bybaneutbyggingen, uttaler Henriksen.

Sara Henriksen

For Venstres bystyregruppe er det spesielt viktig at Fylkestinget valgte å legge trasen mot vest helt ut til Straume på Sotra.
– Vi har i lang tid hatt et godt samarbeid med Venstrelagene i nabokommunene våre for å sikre en helhetlig tenkning både når det gjelder Bybaneutbyggingen og veibygging i Bergensregionen, avslutter Henriksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**