Landsstyremøte i Venstre 12. – 13. juni

Venstres landsstyre samles i vakre Ullensvang 12. og 13. juni. Venstres leder Trine Skei Grande har politisk innledning kl. 09:30 lørdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Landsstyremøtet finner stedt på Hotell Ullensvang og Lofthus, Hardanger.

Lofthus, Ullensvang, fjord, Hardanger

Foto: Erik-Jan Vens, Flickr

Program
Fredag 11. juni
• 17:00 Sentralstyremøte
• 20:00 Slutt

Laurdag 12. juni
• 08:30 Velkomen og konstituering
– Godkjenning av landsmøteprotokoll
• 09:00 Statusorientering frå VHO
– Terje Breivik, generalsekretær

• 09:30 Venstre, kva no
– Innleiing ved leiar Trine Skei Grande
10:15 Generell debatt

• 11:30 Landsmøtetema 2011
• 11:45 Åremål for generalsekretær
• 12:00 Årsmøte i Venstres Opplysningsforbund (VO)

• 12:30 Lunsj

• 14:00 Landstyrets og fylkeslagas rolle
– Innleiing ved nestleiar Helge Solum Larsen

• 16:00 Kaffepause m/mat

• 16:15 Opptakt til Handlingsplandebatten
– Innleiing ved Dag Jørstad, kritisk veljar og dagleg leiar Drammen ortopediske klinikk
– Innleiing ved nestleiar Ola Elvestuen
• 17:15 Fråsegner

• 18.15 Slutt dag 1
• 19.00 Lokalt opplegg
• 20:00 Middag

Hotell Ullensvang, Loftshus, Hardanger

Foto: Facebook, Hotell Ullensvang

Søndag 13. juni
• 09:00 Politiske fråsegner
• 10:00 Handlingsplanen 2010 – 14

• 11:30 Listestilling 2011
– Innleiing ved Odd Einar Dørum

• 11.55 Avslutning
• 12:00 Lunsj

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**