Savner strakstiltak for lærerne

– Det er positivt at det kommer en stortingsmelding om tidsbruk i skolen, men jeg mener kunnskapsministeren har vært for sen med å igangsette strakstiltak for å redusere skolebyråkratiet. Jeg frykter at det vil ta tid før stortingsmeldingen får noen effekt i den praktiske skolehverdagen, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Venstreleder Trine Skei Grande savner strakstiltak for å redusere skolebyråkratiet.

Venstreleder Trine Skei Grande savner strakstiltak for å redusere skolebyråkratiet.
Foto: Caroline Roka

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen la i dag frem en stortingsmelding om tidsbruk i skolen. Skei Grande er positiv til meldingen, men frykter at det enda vil ta tid før det skjer reelle endringer i skolehverdagen.

– Det er positivt at kunnskapsministeren legger frem en stortingsmelding om tidsbruk i skolen, men det har lenge hastet å få gjort noe med skolebyråkratiet. Dessverre vil det fortsatt ta lang tid før mange av "tidstyvene" i skolen fjernes, og konsekvensen er at lærerne fortsatt må slite med en nærmest endeløs rekke av unødvendige møter og rapporteringer, påpeker Skei Grande.

Må tydeliggjøre nasjonale forpliktelser
– Mange av tiltakene i meldingen er rettet mot lokale skoleeiere, og departementet legger til grunn at lokale myndigheter skal følge opp anbefalingene. Det forutsetter i mange tilfeller økte bevilgninger, og jeg stiller meg sterkt tvilende til at dette er mulig innenfor gjeldende budsjettrammer. Her må nasjonale myndigheters ansvar tydeliggjøres, sier Skei Grande.

– Tidsbrukutvalget anbefalte både en styrking av skolehelsetjenesten og større trykk i videreutdanningsordningen for lærerne. Regjeringens løfter på disse områdene er dessverre alt for svakt formulert i stortingsmeldingen. Når Stortinget skal behandle meldingen vil Venstre bidra til at ambisjonene løftes betydelig på disse områdene, lover Skei Grande.

Flere yrkesgrupper inn i skolen

 - Læreren skal være lærer - ikke alt mulig annet, fastslår Trine Skei Grande.

– Læreren skal være lærer – ikke alt mulig annet, fastslår Trine Skei Grande.
Foto: Microsoft

– Venstre har lenge kjempet for å flere yrkesgrupper i skolen, både fordi det er bra for elevene og for at læreren skal få være lærer. Vi har blant annet fremmet forslag om å styrke skolehelsetjenesten og øke antallet spesialpedagoger. Dette har de rødgrønne stemt i mot, men jeg forventer nå at de vil støtte Venstres forslag, sier Skei Grande.

– Læreren er den mest sentrale innsatsfaktor for elevenes læring, og det er på høy tid at lærerne får mer tid til å være sammen med elevene fremfor å bruke tid på ikke-faglige fellesmøter, matutdeling og endeløs rapportering. Læreren skal være lærer — ikke byråkrat eller fruktkutter, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**