Innspill til bydelsprogram

I forbindelse med utsendingen av førsteutkastet til kommunevalgprogrammet ønsker bydelslagene i Bergen Venstre innspill til lokale saker man bør fronte det neste året.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Førsteutkastet til kommunevalgprogram er nå sendt ut på høring til medlemmene. I følgeinformasjonen understreker programkomiteen følgende:
"Programkomitéen ønsker at vi har et program som er så kort som mulig. Vi ønsker at flest mulig skal lese hele programmet og danne seg et godt bilde av hva Venstre står for i Bergen. Vi har derfor i liten grad tatt inn bydelssaker. I tillegg vil disse behandles i egne bydelsprogram."

Bergen fra Fløyen

Nå har du muligheten til å fremme dine forslag. Enten du bor i Åsane og ønsker bydelspub til bydelen, eller om du bor i Bergenhus og vil ha en bilfri Bryggen — spill inn dine tanker til bydelsleder!

Vi ønsker innspill!
Send dine innspill, idéer, tanker og forslag til:
Arna Venstre – Kjell-André Johannessen: [email protected]
Bergenhus Venstre – Frode Røynesdal: [email protected]
Bergen Sør – Øyvind Jakobsson: [email protected]
Bergen Vest – Trond W. Tveiten: [email protected]
Årstad Venstre – Åsta Årøen: [email protected]
Åsane Venstre – Per-Arne Larsen: [email protected]

Bergenhus Bergen
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**