Savner konkret handling for å bedre læreryrket

Det er positivt at det har kommet en stortingsmelding om tidsbruk i skolen, men jeg mener kunnskapsministeren har vært for sen med å igangsette strakstiltak for å redusere skolebyråkratiet. I meldingen er det like mange tiltak for læreren å effektivisere yrket som det er for staten. Slik skal det ikke være, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kunnskapsminister Kristin Halvorsen la på fredag frem en stortingsmelding om tidsbruk i skolen. Skei Grande er positiv til meldingen, men frykter at det enda vil ta tid før det skjer reelle endringer i skolehverdagen.

1 av 3 vil slutte
NRK varsler i dag at 1 av 3 lærere vil slutte i jobben på grunn av skjemaveldet.

– Vi må ha strakstiltak for å redusere skolebyråkratiet. Det er påtide at vi lar lærere være lærere og slutter å pålegge dem en uendelig strøm av rapporteringsskjemaer, sier Skei Grande.

Studenter, høgskole, universitet, studier

Foto: Microsoft

Tidsbrukutvalget anbefalte større trykk i videreutdanningsordningen for lærerne. Regjeringens løfter på disse områdene er dessverre alt for svakt formulert i stortingsmeldingen.

– Når Stortinget skal behandle meldingen vil Venstre bidra til at ambisjonene løftes betydelig på disse områdene, lover Skei Grande.

– Når vi stadig pålegger lærere flere oppgaver enn det å være lærer, gjør vi det motsatte av hva lærerne selv ber om. Venstre vil at lærere skal få lov til å være lærere. Venstre vil fjerne alle unødvendige skjemaer og unødvendig skolebyråkrati. Om lærerne får lov til å fokusere på det å være lærer, får vi bedre og mer motiverte lærere. Dette vil igjen resultere i bedre resultater for elevene, sier Skei Grande

Fokus på undervisning
Venstre vil jobbe for at lærere kan ha fokus på undervisningen.

– Denne regjeringen marginaliserer læreryrket og gjør ikke lærerne til noe mer en byråkrater. Dette er en prosess vi må snu, sier Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**