En bedre og mer verdig rusomsorg

Venstre mener regjerings rusutvalg idag har kommet med en rekke gode forslag i ruspolitikken både når det gjelder flere lavterskeltilbud og forebygging, men er skeptisk til en statliggjøring av rusomsorgen slik som utvalget foreslår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre har fremmet flere av de forslagene utvalget kommer med, men dette er blitt stemt ned i Stortinget. Vi vil ha flere behandlingsplasser, at det innføres en modell som sikrer at ruspasienter får behandling innen 24 timer etter avrusning , at ordningen med narkotikadomstol utvides og at Portugal-modellen utredes.

– Venstre har lenge etterlyst en bedre og mer verdig rusomsorg med flere behandlingsplasser, 24- timers behandlingsgaranti, utvidet bruk av narkotikadomstol og nye behandlingsmåter, sier Venstres nestledere Helge Solum- Larsen og Ola Elvestuen.

Drug courts og Portugal-modellen
Venstre foreslo narkotikadomstol så tidlig som 1997 og noe av det siste justisminister Odd Einar Dørum(V) gjorde var å sørge for en prøveordning med narkotikadomstol (eller narkotikaprogram med domstolskontroll som det heter) i Oslo og i Bergen.

Helge Solum Larsen

Foto: Venstre

– Ordningen med narkotikadomstol som Dørum innførte bør utvides slik at man har mulighet til å tilby flere rusavhengige behandling i stedet for bare straff, sier nestleder Solum-Larsen som viser til at Venstre tidligere også har bedt om en utredning av en modell etter mønster fra Portugal der behandling av narkotikaavhengighet prioriteres fremfor straffeforfølgelse.
Etter at lovgivningen i Portugal ble endret har narkotikabruk blant ungdom gått ned og man har sett en kraftig økning i antall rusavhengige som er i kontakt med helsevesenet.

– Samtidig er det viktig å opprettholde et høyt straffenivå for bakmenn og organisert narkotikakriminalitet, sier Solum-Larsen.

Etterlyser 24-timersbehandlingsgaranti
Svært mange dødsfall ved overdose skjer etter avrusning. Systemet i rusomsorgen i Stockholm fungerer på den måten at etter akuttavrusning i klinikk, får alle med seg en avtale om behandling innen 24 timer. Dette er viktig fordi risikoen for overdose er svært stor etter akuttavrusning da kroppen er svak etter behandling.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– I Norge bruker vi svært mye penger på akuttavrusning og så sender vi rusavhengige rett ut på gata etterpå. Mange overdoser og dødsfall kunne vært unngått hvis rusavhengige fikk behandling med en gang avrusning var ferdig. Vi vil derfor innføre en garanti om behandlingstilbud innen 24 timer etter akuttavrusning ,sier Elvestuen og viser til at dette gjennomføres i Stockholm.

Heroinassistert behandling
Venstre er fornøyd med at et flertall i regjeringens rusutvalg ser ut til å gå inn for heroinassistert behandling. Venstre er det eneste partiet som har programfestet dette.

– Heroinassistert behandling, og jeg understreker at det er behandling med oppfølging det er snakk om, er et tilbud som vi trenger i Norge, og vi trenger det for de rusavhengige som resten av behandlingsapparatet ikke virker for, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**