Vil styrke museenes økonomi

Venstre fremmet i dag et representantforslag om å etablere en gaveforsterkningsordning for å styrke museenes økonomi. – Museene skal styrkes gjennom bedre vilkår for private donasjoner, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Trine Skei Grande

Foto: Ingvild Boe Hornburg

Private bidrag
Mange norske museer har et omfattende vedlikeholdsbehov. I en artikkel i Aftenposten tidligere i år henvises det for eksempel til at halvparten av museenes 5000 kulturhistoriske bygninger forfaller, en betydelig del av bygningsmassen har setnings- og råteskader og er i svart variabel tilstand, samt at museenes samlingsforvaltning og magasinforhold også preges av store etterslep.

I dag fremmet Venstre et representantforslag om å etablere en gaveforsterkningsordning for museene, for på denne måten å bidra til økte private donasjoner.

– En slik ordning er allerede innført for forskningsfeltet for å styrke privat finansiering av forskning. I korthet går ordningen ut på at staten gir et tilskudd tilsvarende 25 prosent av private gaver, begrenset av en øvre og nedre grense. Denne modellen er et godt utgangspunkt for en tilsvarende ordning for museene, sier Skei Grande.

Forslaget har allerede fått støtte fra fagmiljøet, og generalsekretær Tron Wigeland Nilsen i Norges Museumsforbund uttaler seg positivt om forslaget i dagens utgave av Aftenposten.

Trine Skei Grande deltok 24.03.09 på aksjon for bevaring av Nasjonalgalleriet

Foto: Eivind Nikolaysen

Økte inntekter og maktspredning
I samme artikkel avskriver imidlertid kulturminister Anniken Huitfeldt langt på vei forslaget fra Venstre. Huitfeldt frykter at kulturen vil bli styrt av hva de pengesterke har råd til.

– Dette er nok et eksempel på regjeringens frykt for alt som ikke staten ikke har full kontroll over. Vi må tørre å se på alternative finansieringskilder, og en gaveforsterkningsordning vil både føre til økte inntekter for museene og maktspredning i kultursektoren. Det er positivt med strukturer som fordeler makt fremfor å samle makt, sier Skei Grande.

– Det er ikke slik at Venstre vil omprioritere midler fra andre kulturtilbud og over til museene. Venstre vil finansiere dette gjennom friske midler. Vi vil øke satsningen på kultur over statsbudsjettet, sier Skei Grande, som ser frem til at Stortinget skal behandle forslaget til høsten.

Les forslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**