Østre Bolæren tilgjengelig for alle, og skal fortsatt være offentlig

I løpet av de relativt få årene allmennheten har hatt tilgang til denne perlen, har mange benyttet seg av friarealene. Naturen skal fremdeles være tilgjengelig for alle, gratis og fritt. Om vi ønsker å dyppe føttene i vannkanten eller nyte utsikten fra en knaus eller topp, skal det fremdeles være rikelig anledning til det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre har i lengre tid signalisert at vi ønsker å selge en del av bygningene på Østre Bolæren, slik at bygningsmassen på sikt skal kunne utnyttes til allmennyttig næringsvirksomhet. Vi vil ha inn gründere som vet å utnytte de mulighetene som finnes. Samtidig er det viktig at slik næringsvirksomhet ikke kommer i konflikt med allmennhetens mulighet til å benytte øya. Den skal derimot være av en slik karakter at nye brukergrupper finner det attraktivt å avlegge denne Oslofjordens indrefilet et besøk.

Denne ukas politiske behandling viser nå at det er bred enighet om at det først og fremst ikke er en kommunal eller fylkeskommunal oppgave å drive næringsvirksomhet på Østre Bolæren. Dette skal kunne overlates andre, enten på ideelt, frivillig eller kommersielt grunnlag.

Bolærn

Foto: Poppe-Holmdahl

Før det åpnes for en slik videreutvikling, må vi få på plass en reguleringsplan, som signaliserer hva det er vi ønsker med øya. En slik reguleringsplan vil ikke bare legge premissene for fremtidens utnyttelse av bygningsmassen, men også for friområdene, og vil også gjøre at eventuelle interessenter vet hva de har å forholde seg til. Å få på plass dette vil kunne ta flere år, og i mellomtiden forblir eierskapet og ansvaret for driften på offentlige hender.

I løpet av de relativt få årene allmennheten har hatt tilgang til denne perlen, har mange benyttet seg av friarealene. Dette er det på ingen måte noen som ønsker å sette en stopper for. Naturen skal fremdeles være tilgjengelig for alle, gratis og fritt. Om vi ønsker å dyppe føttene i vannkanten eller nyte utsikten fra en knaus eller topp, skal det fremdeles være rikelig anledning til det.

Kanon

Foto: Poppe-Holmdahl

Allerede er det mange barn som har minner for livet fra sine opphold på øya. Leirskolen har vært en suksess, og det håper vi den fortsetter å være. Flere frivillige organisasjoner har signalisert at de ønsker å drive aktivitet på øya. En god planprosess kan legge til rette for det. Grunnlaget ligger der, vi må kjenne vår besøkelsestid, det opp til oss alle å fylle øya med liv. Vi skal alle kunne bruke øya, ikke forbruke den. Vi skal bevare miljøet og ta vare på naturen på en bærekraftig måte, slik at alle skal kunne tilbringe sin fritid og framtid der om de vil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**