Gratulerer Bergen med Bybanen

Venstres nestleder Helge Solum Larsen gratulerer Bergen med bybanen som åpner i dag. Venstre i regjering spilte en avgjørende betydning for at det ble fattet beslutning om bybane i Bergen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Helge Solum Larsen

Foto: Tore Nilsen

-En moderne skinnegående bybaneløsning er en fremtidsrettet transportløsning. Det er dette vi må arbeide hardt også for å få til i storbyområdet på Nord-Jæren, sier nestleder Solum-Larsen.

– Med bybanen på plass kan Bergen med rette kalle seg for en storby, sa tidligere leder i Venstre Lars Sponheim da Bergensprogrammet ble vedtatt i 2006.

Venstre har gitt sin tilslutning til bybaneplanene på Nord-Jæren, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Bybanepartiet Venstre
Venstre i regjering spilte en avgjørende betydning for at det ble fattet beslutning om bybane i Bergen.

-Dette viser hvor viktig det å ha en regjering som faktisk ønsker å satse på effektive miljøvennlige transportløsninger i storbyene, sier Solum Larsen.

-Dette burde jo nå vært viktigere enn noensinne også utfra slike prosjekters positive effekt i forhold til reduserte klimagassutslipp innenlands ,sier Solum Larsen som konstaterer at dagens regjeringspartier ikke har vært villig til å sette av ekstramidler til slike nye kollektivløsninger i byene.

Les også politisk nestleder i Hordaland Venstre, Gunn Vivian Eide, sitt innlegg om Bybanen i Bergens Tidende.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**