Ett av mange grep

Heroinassisert behandling er bare ett av mange grep som kan gjøres for å bedre det samlede behandlingstilbudet, skriver ungdomskandidat Erlend A. Horn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

sprøyte

ERIC JOHANSEN fra Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon uttrykker i BT 28.06. skepsis til heroinassistert behandling.

Forsøk med å gi kontrollerte brukerdoser av heroin til de tyngste rusbrukerne som en del av behandling har allerede gitt gode resultater i Sveits, Tyskland og Danmark.

Når avhengige får regulert stofftilgang av kyndig helsepersonell, trenger de ikke drive kriminalitet og pushe stoff på yngre brukere for å finansiere sitt eget forbruk, samtidig som faren for overdose og sykdommer går kraftig ned. For mange har det gjort overgangen til andre behandlingsformer og rehabilitering enklere.

Tigger

I Zürich gikk nyrekrutteringen til heroinmiljøet ned med 82%. I Tyskland ble antallet overdosedødsfall redusert med 40% etter tre år med prosjektet. I Hamburg var halvparten av prosjektdeltakerne i arbeid samtidig som de regelmessig fikk gratis heroin av det offentlige. De positive erfaringene er så mange og iøynefallende at de ikke kan ses bort fra, og derfor har også det regjeringsnedsatte Stoltenberg-utvalget gått inn for slik behandling.

HEROINASSISTERT behandling er ingen magisk kur som vil løse alt, og er kun aktuelt for noen få, tunge brukere som har falt ut av all annen behandling. Men det er ett av mange grep som kan gjøres for å bedre det samlede behandlingstilbudet.

Erlend A Horn

Denne behandlingen står ikke, som Johansen antyder, i motstrid med andre gode tiltak som langtidsplasser og botilbud. Men skal dette oppnås må den politiske viljen til å prioritere ressurser på rusfeltet være til stede.

Erlend Andreas Horn
Bergen Venstres ungdomskandidat

• Innlegget sto på trykk i BT 10.7.2010

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**