– Laila Navrud bør få bli!

TV2 meldte i dag at Laila Navrud og hennes sønn blir utvist på grunn av at hun brøt arbeidstillatelsen da hun jobbet som noe annet enn au pair. Navrud anket vedtaket til UNE, men anken overfor UNE førte ikke fram. – Denne avgjørelsen er ikke i tråd med lovens formål, mener Ola Elvestuen, nestleder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre er overrasket over vedtaket i UNE. – Å utvise en som har misforstått en passkode er ikke i tråd med folks rettsoppfatning, sier Elvestuen.

– Dette er en tragisk historie. En familie splittes på grunn av en alt for streng følging av regelverket. UNE må kunne bruke skjønn i slike situasjoner. Det kan ikke være slik at et mildt brudd på utlendingsloven skal straffes like hardt som et brudd på straffeloven i UDI og UNEs vurdering, sier Elvestuen.

Ola Elvestuen

Foto: Caroline Roka

– Venstre vil ikke ha en asyl- og innvandringspolitikk hvor hovedmålet er å være strengere enn de andre partiene og hvor eneste tiltak er å få sendt de som får avslag raskest mulig hjem. Dette skaper bare triste historier om alle de som burde få oppholdstillatelse, men ble sendt ut av landet til tross for at de ved utsendelsestidspunktet levde godt integrerte liv som deltagende borgere, sier Elvestuen.

– Dette er en uheldig konsekvens av regjeringens usammenhengende innstramming av innvandring og asylpolitikken. Når en kun har fokus på å stramme inn og at færrest mulig skal få opphold, rammer det også de som er produktive deltagere og lever godt integrerte liv, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**