Skjerp kravene til oljeindustrien

-Norge bør midlertidig stoppe tildelingen av nye letekonsesjoner fram til årsakene til Deepwater Horizon katastrofen er kjent og det blir stilt strengere krav til oljeindustrien, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Stortinget skal etter ferien behandle et forslag fra Venstre om tiltak for å styrke beredskapen ved uhell knyttet til oljeboring på store havdyp. Her foreslår Venstre midlertidig stans i letekonsesjoner, styrking av oljevernberedskapen langs kysten og krav til oljeindustrien om utvikling av teknologi for å stoppe oljeutslipp på dypt vann.

Ola Elvestuen

Foto: Sogn og Fjordane Venstre

-Oljekatastrofen på Deepwater Horizon må få konsekvenser for selskapene som utvinner olje på norsk sokkel, sier Elvestuen. Vi ser nå hvilke forferdelige konsekvenser oljeutslipp på dypt vann har for natur- og dyrelivet i Mexicogolfen. – Det vil være uansvarlig hvis regjeringen lar oljeindustrien få fortsette som før etter denne katastrofen, uten at det tas grep for å hindre en lignende katastrofe langs vår egen kyst, avslutter Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**