-Glad for at AP kan snu om lobbyregister

Venstres leder Trine Skei Grande er glad for at Ap nå synes å snu fra nei til ja til Venstres forslag om å opprette et lobbyregister.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


VG opplyser den 16.juli at Arbeiderpartiets stortingsgruppe nå samler seg om å innføre et lobbyregister, der samtlige som har ærend i Stortinget må oppgi hvem de jobber for.

Venstre har flere ganger foreslått på Stortinget å opprette et lobbyregister, senest våren 2010, men uten å få flertall for det.

Venstres Trine Skei Grande har derfor med stor interesse merket seg at Ap nå synes å snu i denne saken, noe som vil kunne gi muligheter for å få flertall på Stortinget for å innføre et lobbyregister.

-Lobbyisme er viktig for demokratiet, men det må være åpenhet om hvem som påvirker beslutningene, sier Grande. Tillitt til demokratiet baserer seg på åpenhet. Et lobbyregister vil gi åpenhet og dermed øke tilliten til politiske vedtak, sier hun.

Lobbyregisteret bør omfatte dem som oppsøker Stortinget, den politiske ledelsen i departementene eller på Statsministerens kontor for å påvirke i saker som er til behandling. Det bør være offentlig tilgjengelig og inneholde informasjon om hvem som er i kontakt med hvem, hvilken sak det gjelder og hvem lobbyisten representerer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**